Pátek 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Analýza Fidelity International: GRANOLAS představují příležitost v evropských akciích

Pandemie Covid-19 posílila některé trendy z posledních let. Na pořadu dne je digitalizace, inovace nebo možné přeskupení dodavatelských řetězců. To vše bude mít výrazný dopad na společnosti v Evropě a zejména na ty, které jsou považovány za GRANOLAS. Stejně jako úspěšné americké akcie FAANG se podle analýzy Fidelity International evropské společnosti GRANOLAS jeví v současném tržním prostředí jako klíčové pro úspěšné investice. Profitují i v současné koronavirové krizi a měly by se ukázat jako dlouhodobí vítězové. Fidelity International u nich předpokládá dosažení robustního dlouhodobého výkonu.

Zkratka GRANOLAS, kterou vytvořili v Goldman Sachs,[1] označuje akcie některých z největších evropských společností s výrazně méně cyklickými obchodními modely. Jedná se o tzv. kvalitní společnosti se strukturálním růstem, silnými rozvahami, nízkou úrovní zadlužení, robustními zisky, a tedy pravidelnými a stabilními cash flow. GRANOLAS představují největší evropské společnosti podle tržní kapitalizace, které jsou součástí zdravotnictví, spotřebního zboží a technologií: Glaxosmithkline; Roche; ASML; Nestlé, Novartis, Novo Nordisk; L´Oréal, LVMH; Astrazeneca; SAP, Sanofi.[2]

„U této třídy aktiv vnímáme jejich atraktivitu ze dvou hlavních důvodů: diverzifikace a ocenění. Evropa čelí řadě rizik v souvislosti s italský dluhem, Brexitem a migrační krizí a investoři mají důvody k obezřetnosti. Avšak jako třída aktiv jsou evropské akcie mnohem méně závislé přímo na Evropě a její politice a ekonomice, než by se zdálo,“ vysvětluje Natalie Briggs, Investment Specialist EuropeFidelity International. Pouze jedna třetina příjmů generovaných evropskými kótovanými akciemi pochází z regionu, stejný podíl na výnosech představují rozvíjející se trhy a USA. Ačkoli nemá evropský trh rychle rostoucí společnosti či technologické giganty jako USA, jsou zde světové společnosti nejlepší ve své třídě, které mají centrálu nebo jsou kótované v Evropě. Těží z kvalitní regulace a likvidity, kterou region umožňuje. Jména jako GlaxoSmithKline, Nestle, Roche a SAP jsou kótovaná v Evropě, ale většina jejich příjmů pochází z oblastí mimo tento region a jsou v tomto smyslu skutečně globálními akciemi se slušnými vlastnostmi. Jedná o jména se stabilními rozvahami, silnými franšízami a profily výnosů, které odolávají bouřím na trhu.

Volatilita vlivem Covid-19 vedla k strmému propadu ekonomicky citlivých odvětví a i po částečném zotavení jsou evropské akcie z agregovaného pohledu podhodnoceny. Rozdíl mezi akciovými výnosy a výnosy dluhopisů dosáhl v březnu téměř stejně vysokých hodnot jako v době celosvětové finanční krize a navzdory oživení trhu zůstává na zvýšené úrovni. Evropské akcie se ukazují jako levné, mezera mezi americkými a evropskými rizikovými prémiemi (rozdíl mezi akciovými výnosy a výnosy dluhopisů) se v průběhu posledního desetiletí tolik rozšířila, protože americké akcie překvapily výkonností a zvýšily se valuace mezi regiony. Vzhledem ke skutečně globální povaze evropského trhu a kvalitě mnoha světových jmen je tento posun extrémní. Evropské akcie nejsou jen levné oproti dluhopisům, ale mají ve srovnání s americkými protějšky také dobrou hodnotu. „Síla nabídky evropských titulů společnosti Fidelity International spočívá ve výzkumu, který nám umožňuje identifikovat dlouhodobé vítěze v oblastech, které byly na trhu špatně odhadnuty. Aktivní investoři mohou využít období paniky a prudkých cenových výkyvů s tím souvisejících k nákupu podílů pod jejich vnitřní hodnotou, což je hlavní faktor, který určuje jejich výnosnost v čase,“ přibližuje Natalie Briggs.

Obrázek: Evropské akcie vypadají oproti dluhopisům levně a mají lepší hodnotu než americké akcie

Zdroj: Fidelity International, Refinitiv DataStream, 30. dubna 2020

Investoři navíc požadují větší zaměření na udržitelnost. Mnoho velkých evropských společností aplikuje zásady udržitelnosti už celá desetiletí, a jsou tak napřed před asijskými a severoamerickými protějšky. Evropské společnosti jsou z hlediska ESG nejlepší na světě. Společnosti s nižším rizikovým profilem a lepším skóre udržitelnosti mají nižší kapitálové náklady. Je pravděpodobné, že počet evropských akciových fondů věnovaných investování do ESG se bude i nadále zvyšovat, a poptávka po těchto fondech poroste s tím, jak kolem roku 2030 začnou více investovat lidé z generace mileniálů. To je dlouhodobě potenciální hnací motor kapitálu v regionu.

[1] Goldman Sachs, Strategy Espresso: Healthy as GRANOLAS – 30 April 2020; “Move Over, FAANGs. Goldman Unveils Europe’s ‘GRANOLAS’ Stocks”, Bloomberg.com – 28 April 2020

[2] Tamtéž.

Tisková zpráva Fidelity International

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.