Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

Amundi se stává zakládajícím členem koalice Investors for Just Transition

Skupina Amundi se stává zakládajícím členem koalice Investors for Just Transition (Investorů pro spravedlivý přechod), za kterou stojí uskupení Finance for Tomorrow. Jde o první globální koalici investorů, která spojuje správce aktiv a majitele aktiv s cílem propagovat sociálně akceptovatelný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Konference OSN ke změně klimatu v roce 2021 (COP26) se letos uskuteční v prostředí poznamenaném sociálními a ekonomickými dopady krize Covid 19, která jasně ukázala důležitost spravedlivého přechodu v boji proti změně klimatu. Ekologické změny budou možné pouze s přihlédnutím k sociálním faktorům, které mohou ovlivňovat zaměstnance, lokální komunity, zákazníky nebo společnost jako takovou.

„Rozhodnutí vytvořit první investorskou koalici pro spravedlivý přechod je založeno na několika poznatcích. Spravedlivý přechod je nezbytnou podmínkou pro implementaci Pařížské dohody. Naše klimatické cíle mohou být dosaženy pouze, pokud budou do procesu začleněni opravdu  všichni účastníci. Finanční sektor pak má za úkol zajistit, aby byl ve finanční politice zohledněn také sociální aspekt,“ řekl Jean-Jacques Barbéris, ředitel divize pro institucionální a korporátní investory a ESG ve skupině Amundi a viceprezident organizace Finance for Tomorrow.

Finance for Tomorrow je iniciativou, která vznikla v červnu 2017 v rámci Paris EUROPLACE, s cílem představit udržitelné financování jako hlavní téma, které bude stát za rozvojem pařížského finančního centra a udělá z něj globální hub pro tyto otázky. Finance for Tomorrow má více než 60 členů a mezinárodních pozorovatelů.

Mezinárodní skupina Amundi s centrálou v Paříži patří mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů na poli investic, spravuje přes 1,775 bilionu eur* pro více než sto milionů klientů na celém světě. Prostřednictvím šesti hlavních investičních center nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní i Jižní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení a reálná aktiva.

Skupina Amundi je společensky odpovědnou firmou, která investuje do vyhraněných zdrojů konzistentních s ESG strategií. Udržitelnost je jedním ze čtyř základních pilířů Amundi, které ji zavazují k integraci odpovědných řešení v závislosti na typu a oblasti investice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.