Neděle 27. září. Svátek má Jonáš.

Allianz pojišťovna přichází s novou chytrou investicí – Allianz STARinvestem

Víte, jaké jsou nové hvězdy světové ekonomiky? Můžeme napovědět, že počáteční písmena pěti zemí, která mají podle odborníků nejvyšší potenciál, tvoří zkratku TIMBI. Patří mezi ně Turecko, Indonésie, Mexiko, Brazílie a Indie. A právě z očekávaného posilování měn států TIMBI je odvozen výnos nového životního pojištění Allianz – STARinvest.  Allianz STARinvest je jednorázové životní pojištění, jehož předností je výnosový potenciál zhodnocení měn států TIMBI vůči euru při zachování 100% kapitálové ochrany.  Allianz pojišťovna je v Česku první, která takhle zaměřenou investici od 1. března klientům nabídne. Tuto tranši STARinvestu je možné koupit do 14. května 2012.

Zatímco země skupiny TIMBI mají před sebou potenciál vysokého růstu, země platící eurem řeší v současné době mnoho problémů – od dluhové krize a rozpočtových problémů zemí jako Řecko nebo Itálie až po demografické hrozby stárnutí evropské populace. A právě od očekávaného posilování měn států TIMBI vůči jednotné evropské měně je odvozen výnos pojištění Allianz STARinvest,“ uvádí Martin Podávka, vedoucí oddělení produktového marketingu Allianz pojišťovny.

Zatímco v minulých letech byla mezi investory oblíbena čtveřice zemí Brazílie, Rusko, Indie a Čína (známé pod zkratkou BRIC), aktuální studie jako nové ekonomické hvězdy označují jinou skupinu zemí. Brazílie a Indie svou pozici obhájily, místo Číny a Ruska nově nastupují Turecko, Indonésie a Mexiko. Všechny budoucí „tahouni“ světové ekonomiky mají mnoho společného: vysoký počet obyvatel, rostoucí populaci v produktivním věku a zvyšující míru její vzdělanosti, dynamickou a diverzifikovanou ekonomiku i rozvinutou podnikatelskou strukturu.

STARinvest nabízí dvě varianty doby trvání, 3 a5 let a u každé z nich i různou výši kapitálové ochrany. Jednak 100% ochranu pro konzervativní investory, tak 85% s potenciálem vyššího výnosu. Celková částka k výplatě na konci pojištění je dána hodnotou kapitálové ochrany navýšenou o dosažené výnosy v jednotlivých letech.

Po uplynutí každého pojistného roku se určí změna kurzu každé z pěti měn zemí TIMBI vůči euru (od počáteční hodnoty). Kladný výnos je započten dvoj až čtyřnásobkem, přičemž maximální výnos je omezen 6 až 18 % dle zvolené varianty produktu. Naopak v případě poklesu se započítá pouze polovina. Z takto upravených výnosů jednotlivých měn se vypočte průměrný výnos. Pokud je záporný, nahradí se za daný rok nulou,“ dodává Martin Podávka.

Jaké další výhody STARinvest má? Kromě toho, že jde o investici s vyšším potenciálem růstu, to je právě zamykání kladných výnosů dosažených v každém roce trvání pojištění a až 100% kapitálová ochrana investované částky. Výhodný je i poměrně krátký investiční horizont od 3 let, stejně jako minimální výše investice od 30 tisíc korun. Pokud se klient rozhodne pro druhou variantu, může již od 3. výročí pojištění využít částečného odkupu
a po celou dobu trvání mu pojištění poskytuje ochranu pro případ smrti.

Tagy STARInvest

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.