Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

AFIZ vyloučila individuálního člena

AFIZ v rámci disciplinárního řízení vyloučila  ke dni 19. února 2014 individuálního člena pana Lukáše Bergmanna Čovbana, členské číslo AFIZ 2482, IČ 71364901. Součástí disciplinárních opatření je i zveřejnění této skutečnosti.

O obou disciplinárních opatřeních rozhodl na návrh svého I. disciplinárního senátu jednomyslně Etický výbor AFIZ a následně jeho rozhodnutí potvrdilo Představenstvo AFIZ jako odvolací orgán.

Důvodem k udělení nejpřísnějšího disciplinárního opatření bylo zjištění, že jmenovaný opakovaně hrubě porušoval Etický kodex AFIZ, a to povinnost spotřebitelům poskytovat  své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitelů s ohledem na zachování integrity finančního trhu a v nejvyšší možné míře přihlížet k jejich individuálním podmínkám.

Konkrétně se jednalo o opakované doporučení a zprostředkování investičního životního pojištění s minimální pojistnou ochranou, ale přesto s výrazně vysokými částkami pojistného u klientů, kteří nepotřebovali žádnou pojistnou ochranu a jejichž přáním bylo jen zhodnocení úspor. Jmenovaný měl přitom možnost doporučit a zprostředkovat i nástroje kolektivního investování.

Vzhledem k tomu, že jmenovaný v provedeném disciplinárním řízení své pochybení ani částečně neuznal, bylo rozhodnuto též o udělení disciplinárního opatření v podobě zveřejnění uložených opatření, a to s cílem minimalizovat pravděpodobnost, že bude v těchto praktikách pokračovat.

„Jedná se o druhý případ, kdy Etický výbor AFIZ v rámci samoregulace sáhl k nejpřísnějšímu možnému disciplinárnímu opatření. Prvním bylo vyloučení pana Lukáše Štorka, kterého nakonec výrazně sankcionovala i ČNB,“  konstatuje Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ, a dodává: „Paradoxem je, že ani vyloučení z profesní asociace jako nejpřísnější samoregulační opatření není důvodem pro ztrátu důvěryhodnosti a tím i podnikatelského oprávnění, tudíž tito lidé mohou i nadále na trhu působit. Zatímco  se vymýšlí všemožné informační povinností a podobná plošná administrativní opatření, s těmi, kteří opravdu klienty poškodí, se státní dohled podle současné legislativy účinně vypořádat nemůže “

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.