Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

14 procent lidí zvažuje využít aplikace třetích stran

Banky 19.03.2018 | 11:32 0 Komentářů

Směrnice PSD2 nabyla účinnosti 13. ledna 2018. Jejím cílem bylo vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby. Ze zjištění GfK vyplývá, že 79 procent lidí o PSD2 nikdy neslyšelo a nevědí, co to pro ně znamená. Po vysvětlení možností, které PSD2 uživatelům otvírá, vyjádřil zhruba jeden ze sedmi lidí zájem využít pro svoje platby a správu financí  služby třetích stran a jejich aplikace k tomu určené. Značná část obyvatel se ale  bojí možného zneužití údajů při placení skrze tyto aplikace, a to nejen prozrazení jejich osobních údajů, ale také krádeže peněz z jejich účtu.

„Pojem PSD2 je pro většinu z nás velká neznámá. Tato směrnice 2015/2366/EU (PSD2 = Payment Service Directive = směrnice o platebních službách) pocházející z dílny Evropské komise nabyla platnosti v celé Evropské unii 13. ledna 2018. Cílem této směrnice je vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby, pomocí standardizace pravidel pro poskytovatele platebního styku a nové hráče na trhu, zvýšení bezpečnosti a zajištění transparentnosti vůči zákazníkům. Pro koncového uživatele z toho v první řadě vyplývá možnost zjednodušení obsluhy a kontroly všech využívaných finančních produktů a služeb. Navzdory zmíněným výhodám je povědomí o těchto možnostech mezi koncovými uživateli nízké. Banky ani „fintech“ společnosti zatím v této oblasti nevyvíjejí výrazně viditelné aktivity,“ vysvětluje Kristina Hanušová, Leader oddělení Marketing Efficiency z GfK.

Jaké je povědomí o PSD2 a co o něm lidé vědí?

Zeptali jsme se Čechů, zda někdy vůbec slyšeli o pojmu PSD2. Převážná většina (79  procent) tento termín vůbec nezná, a pouhé jedno procento dokáže vysvětlit, co tento pojem obnáší. O PSD2 nejčastěji slyšeli lidé ve věku 30 – 49 let, převážně vysokoškoláci zaměstnaní zejména na manažerských funkcích a lidé s vyššími příjmy. Nejnižší znalost termínu PSD2 mají lidé ve věku 50 – 70 let.

14 procent lidí zvažuje využít aplikace třetích stran

Zajímal nás názor Čechů, kterým byl význam termínu PSD2 vysvětlen, jaký vliv bude mít nová směrnice PSD2 na jejich finance a platby. 31 procent lidí se vyjádřilo, že nová směrnice nebude mít vůbec žádný vliv na jejich chování při platebním styku. I nadále budou využívat své stávající banky pro své finanční transakce. Naopak 14 procent lidí zvažuje možnost využít třetí strany pro správu svých finančních prostředků.

Lidé se bojí zneužití

3 z 5 lidí se domnívají, že využívání aplikací třetích stran zvýší pravděpodobnost zneužití jejich osobních údajů, ať už se jedná o jméno, adresu či rodné číslo. Obdobné obavy panují i ohledně údajů o platbách a financích, jako jsou informace o výši útraty, místu  a čase platby.  Polovina lidí se domnívá, že bude snadnější z účtu ukrást peníze.

O výzkumu

Zjištění vycházejí z volně prodejné studie GfK DIGI. Výzkum byl proveden metodou CAWI a CAPI, v listopadu 2017, na reprezentativním vzorku 1000 respondentů v České republice.

Tisková zpráva GFK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.