Tag: výpověď z nájmu

Za co může pronajímatel vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby?

Bydlení 06.01.2021 | 08:45 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Při porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem může pronajímatel přikročit k podání okamžité výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby. Co to znamená zvlášť závažné porušení povinností a jak se může nájemce bránit?

Zákon ke zmírnění dopadů koronaviru: Kdy lze vypovědět nájem bytu?

Bydlení 04.05.2020 | 08:23 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Poslanci přehlasovali Senát a státní záruka za neuhrazené nájemné se nekoná. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové je tu totiž riziko, že by se nájemce s pronajímatelem mohli domluvit a nechali by tak 80 % nájemného jednoduše zaplatit stát. Jak je nájemce před výpovědí z nájmu bytu podle nového zákona chráněn a kdy […]

Co dělat, když nájemník neplatí nájem

BydleníPodnikání 02.01.2020 | 10:58 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Ačkoliv jste si nájemníka před uzavřením nájemní smlouvy pečlivě prověřili, přesto se může přihodit, že přestane platit nájemné za byt. Nový občanský zákoník nájemníka chrání jako slabší smluvní stranu a omezuje možnost sankcí vůči němu ze strany pronajímatele. Jak můžete postupovat, abyste nájemce motivovali k úhradě nájemného a zároveň jste se stále […]

Za jakých podmínek je možné dát nájemci výpověď, když byt bez povolení dál pronajímá?

Bydlení 21.11.2019 | 09:02 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Pronajímatel si svého nájemce často pečlivě vybírá. Svěřuje mu přeci svůj majetek. Navíc je nájemce slabší smluvní stranou, které zákon poskytuje v mnoha ohledech – dokonce bez ohledu jeho vůli – poměrně silnou právní ochranu. A není tak lehké mu dát z bytu výpověď. Přitom ale škoda způsobená na pronajatém domě nebo bytě […]

Okamžitá výpověď nájemníka? Bez předchozí výzvy je neplatná

Bydlení 11.07.2017 | 09:00 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozhodnutí v problematice nájemního práva, kdy pronajímatel učiní vůči nájemci výpověď bez výpovědní doby pro porušení jeho povinností zvlášť závažným způsobem.

Nechcete se smířit s výpovědí nájmu? Braňte se!

Bydlení 03.11.2016 | 15:31 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Dohoda je vždy nejlepším způsobem ukončení nájmu bytu. Vůle pronajímatele ale nemusí být vždy v souladu s vůlí nájemce. Spory o oprávněnost výpovědi často vyhrává ten, kdo zná svá práva a řádně a včas je uplatní. Jak se bránit výpovědi z nájmu bytu dané pronajímatelem?

Kam investovat?
Nejnovější komentáře