Tag: vyjadřování

Tipy pro manažery: Co nesmí manažer či obchodník nikdy říkat

„Mně nevadí, co řekl, ale jak to řekl!“ Výrok ilustrující známou skutečnost, že člověka často více rozčiluje formulace než věcná stránka sdělení. Neboli – když mluvíme, je třeba myslet na obojí. Obsah sdělení nese význam, forma sdělení vyjadřuje pocit. A na pocity reagujeme často velmi intenzivně. 

Kam investovat?
Nejnovější komentáře