Tag: Miroslav Řezník

Strukturální model prodeje prokázal svou životaschopnost

V souvislosti s kauzou spuštěnou dokumentem „Rada nad zlato“ a následným propuštěním tří zemských ředitelů OVB Allfinanz se nabízí otázka: Může být finanční poradenství v multilevelových společnostech kvalitní? Přinášíme názory šéfů největších finančně poradenských společností. Jako druhý se vyjádřil Miroslav Řezník, předseda představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz.

Otevřený dopis Mirkovi Řezníkovi

Pomalu se chýlí ke konci první rok Tvého působení v čele OVB, které si dovolím hodnotit jako poměrně úspěšné. Tedy přinejmenším pro OVB, co přinese dlouhodobě Tobě osobně, teprve ukáže čas. Tak jako tak máš můj obdiv: přijmout výzvu ke zlepšení vnímání této značky chce odvahu a kuráž.

OVB Allfinanz opouští dlouhodobé mediální spolupráce

OVB Allfinanz mění komunikační strategii. Po nástupu nového generálního ředitele společnost najala nového marketingového a produktového ředitele, ale také ukončuje dlouhodobé spolupráce s projekty CFA a Vstřícná banka.

Miroslav Řezník: Finanční poradenství je odsouzeno k úspěchu

Společnost OVB Allfinanz řídí již tři měsíce. Jak vnímá odchod zemského ředitelství Petra Havla ke konkurenci? Co připravuje, aby poradci neodcházeli? Jak se staví k pokutě od ČNB? O těchto a dalších tématech hovoří Miroslav Řezník, generální ředitel a předseda představenstva OVB Allfinanz.

OVB má nového předsedu představenstva

Finanční poradenství 11.04.2013 | 12:07 1 Komentář

Společnost OVB Holding jmenovala s účinností k 1. květnu 2013 do představenstva společnosti OVB Allfinanz Miroslava Řezníka, který se tentýž den stane předsedou představenstva.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře