Tag: dědické řízení

Dědickém právo v novém: Co jsou vedlejší doložky v závěti?

Investice 14.11.2016 | 20:09 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Nový občanský zákoník opětovně zavedl úpravu vedlejších doložek v závěti, které umožňují zůstaviteli lépe upravit jeho poslední přání. Jaké jsou druhy vedlejších doložek a jaké vedlejší doložky jsou nepřípustné?

Dědické právo v novém: Kdo dědí dle zákonné posloupnosti?

Bydlení 09.11.2016 | 18:58 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Pokud nenastane dědická posloupnost dle dědické smlouvy nebo závěti, nastává zákonná dědická posloupnost. Kdo dědí dle zákonné posloupnosti od účinnosti nového občanského zákoníku? A kdy dědictví připadne státu?

Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Investice 13.09.2016 | 13:23 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku a problematika dluhů v dědictví není výjimkou. Jak předejít předluženému dědictví? Jaké zákonné instituty můžeme využít k ochraně před předluženým dědictvím?