Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

IČ: 551023
Datum založení: 0.0.0
Sídlo: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Telefon: +420 221 921 111
Fax: +420 224 918 391
Email: posta@mpsv.cz
Web: http://www.mpsv.cz/

Zahájení 11. ročníku globální konference ke stárnutí s mottem „Stáří spojuje“

Penze 28.05.2012 0 Komentářů

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek zítra slavnostně zahájí 11. ročník světové konference ke stárnutí, kterou pořádá charitativní organizace Mezinárodní federace stárnutí se sídlem v Kanadě (IFA) ve spolupráci s občanským sdružením Život 90 v Praze. Jedná se o významnou událost, která svým tématem plně zapadá do kontextu Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, ke kterému se v letošním roce ČR ...

Nezaměstnanost v ČR v dubnu klesla na 8,4 procenta

Makro 10.05.2012 0 Komentářů

V průběhu dubna míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,5 procentního bodu (p. b.) na 8,4 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 5,3 procenta (27 858) na 497 322 a počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 4,5 % na 41 707. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v březnu po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 31 tis. volných pracovních míst. Podle ...

MPSV reakce MF Dnes

Reakce ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka k dnešnímu článku MF Dnes (str. 2, „Zakázky na výplatu dávek: Drábek neříká poslancům pravdu“)

KONTROLY NELEGÁLNÍ PRÁCE NEPÁTRAJÍ JEN PO ŠVARCSYSTÉMU

V souvislosti s legislativními změnami (novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce) došlo k 1. lednu 2012 k rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce v kontrolní činnosti. K tomuto datu Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty převzaly významnou část kompetencí v kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Státní úřad inspekce práce by měl v letošním roce provést celkem 200 tisíc kontrol.

Úspory v oblasti ICT nelze zpochybnit

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na pravou míru nepřesné informace o probíhajících změnách v oblasti ICT v rámci resortu, které se v posledních dnech objevují v médiích, včetně mylného porovnávání nákladů. Resort z toho důvodu uvádí úplné a konkrétní informace o strategii rozvoje resortního ICT. Jejím hlavním cílem je snížení provozních nákladů o 50 procent díky zvýšení efektivity ve všech segmentech informačních a ...

Nezaměstnanost v ČR v únoru vzrostla na 9,2 procenta

V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 9,2 procenta. Oproti únoru 2011 poklesla o 0,4 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,4 procenta na 541 685, počet hlášených volných pracovních míst po pětiměsíčním poklesu vzrostl o 6,4 procenta na 36 671. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v únoru po očištění od duplicit na trhu práce ...

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

MPSV: Seniory čekají změny k lepšímu

Penze 02.03.2012 0 Komentářů

Čeští senioři chtějí stárnout důstojně a pokud možno aktivně. A stát v součinnosti s různými neziskovými organizacemi udělá vše pro to, aby senioři tuto možnost měli a aby se jejich společenské postavení zlepšilo. Tak lze shrnout závěry ze čtvrtečního slavnostního zahájení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, které slavnostně uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Hodnocení chudoby v EU a v České republice

Dnes, 17. 2. 2012, se v Bruselu koná zasedání Rady EU ve složení ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO). Na jejím programu je především hodnocení situace v zaměstnanosti a sociálním postavení občanů EU v kontextu Strategie Evropa 2020. Ministři projednají provádění této strategie a klíčové priority pro letošní rok. Výsledky debaty předloží (spolu s výsledky obdobné debaty Rady ministrů financí – ECOFIN) dánské předsednictví březnové ...

Nezaměstnanost v průběhu ledna 2012 v ČR vzrostla na 9,1 %

Makro 08.02.2012 0 Komentářů

V průběhu ledna míra registrované nezaměstnanosti vzrostla na 9,1 %. Ve srovnání s prosincem 2011 byla vyšší o 0,5 p. b., oproti lednu 2011 poklesla o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 5,0 % na 534 089, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 3,7 % na 34 471. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších ...

Míra nezaměstnanosti vzrostla v prosinci 2011 o 0,6 p.b. na 8,6 %

Makro 09.01.2012 0 Komentářů

Míra registrované nezaměstnanosti v Česku v průběhu prosince vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,6 procentního bodu (p. b.), a to na 8,6 %. V prosinci 2010 vykazovala míra nezaměstnanosti 9,6 %.