Český statistický úřad

Datum založení: 0.0.0
Sídlo: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Telefon: +420 274 051 111
Email: infoservis@czso.cz
Web: http://www,czso.cz

Ekonomický vztah Česka a Řecka

Může se nejistota kolem Řecka dotknout České republiky? Určující pro přímý vliv je síla ekonomické provázanosti obou zemí. Vzájemné toky zboží, služeb a kapitálu mezi Českou republikou a Řeckem však mají malou intenzitu.

Český průmysl má za sebou úspěšný rok

Makro 06.02.2015 0 Komentářů

V závěru roku 2014 dosáhla průmyslová produkce úrovně hodnot před začátkem ekonomické krize v roce 2008. Nových průmyslových zakázek, především ze zahraničí, přibylo nejvíce za poslední čtyři roky. Tradičním tahounem českého průmyslu zůstává výroba automobilů, naopak dlouhodobě klesá odvětví těžby a dobývání. 

2013: Ekonomika a kvalita života

Makro 28.08.2014 0 Komentářů

Vlivem ekonomické recese se v České republice mírně snížila ekonomická úroveň. České domácnosti zaznamenaly prohlubující se pokles čistých příjmů, a to v reálném i nominálním vyjádření. Přesto lze život v ČR, na základě analýzy vybraných parametrů, označit jako „dobré místo pro život“.

Změna výpočtu ukazatele registrované nezaměstnanosti

Makro 07.11.2012 0 Komentářů

Ministerstvo práce a sociálních věcí přechází na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob.  Nový ukazatel bude vyjadřovat podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku, zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti poměřuje uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. V posledním čtvrtletí roku 2012 bude MPSV zveřejňovat data podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 již přejde na ...

Kam investovat?
Nejnovější komentáře