Českomoravská záruční a rozvojová banka

IČ: 44848943
Datum založení: 0.2002.0
Sídlo: Jeruzalémská 4, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 255 721 111
Fax: +420 255 721 110
Email: info@cmzrb.cz
Web: http://www.cmzrb.cz/
Poznámka: Akcionáři banky jsou: Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií), Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s.

ČMZRB spustila příjem žádostí do nových programů INFIN a Záruka ZRS

Banky 15.04.2019 0 Komentářů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přináší podnikatelům nové programy podpory na jejich další rozvoj. Začínající malí a střední podnikatelé a podnikatelé s krátkou historií mohou ode dneška v rámci programu INFIN získat bezúročný úvěr na realizaci inovativních projektů na území hlavního města Prahy. Podniky bez rozdílu velikosti, které chtějí investovat na rozvojových trzích, mohou využít záruku […]

ČMZRB poskytla podnikatelům v roce 2018 největší objem podpory ve formě finančních nástrojů v historii ČR

Banky 26.02.2019 0 Komentářů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zaznamenala v roce 2018 v oblasti malého a středního podnikání nejlepší obchodní výsledky za dobu svého působení, tj. od roku 1992. Svými produkty podpořila 6 060 projektů malých a středních podnikatelů, když jim poskytla finanční podporu v objemu přes 12,5 miliardy Kč. Meziročně tak navýšila objem obchodů o více než třetinu. […]

Investiční plán pro Evropu: EIB spojuje síly s ČMZRB v oblasti energetických úspor

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podepsala smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB) o poskytování poradenských služeb s cílem vytvoření investiční platformy v oblasti energetické efektivnosti. Na jejím základě vzniknou opatření, která přinesou finanční úsporu jak ve veřejné, tak soukromé sféře a přispějí k závazkům ČR z pohledu zvýšení energeticky účinných opatření.

MZV a ČMZRB společně podpoří podnikatele v aktivitách v rozvojových zemích

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (ČMZRB) Jiří Jirásek podepsali 19. prosince 2018 smlouvu o realizaci programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Program bude spuštěn začátkem roku 2019 a cílí na podporu udržitelných investic v rozvojových zemích.

Finanční nástroje pro pražské inovační podnikatele

Banky 09.12.2018 0 Komentářů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a rada hlavního města Prahy uzavřeli Dohodu o vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018. Tato Dohoda umožní inovačním podnikatelům a podnikatelům s krátkou historií čerpat finanční nástroje ve formě zvýhodněných úvěrů z Operačního programu Praha – pól růstu na realizaci jejich projektů na území hlavního města Prahy. Zároveň jde o […]

ČMZRB letos podpořila už přes 3 200 českých podnikatelů

Banky 19.07.2018 0 Komentářů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v první polovině letošního roku poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu v objemu vyšším než 6,7 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 40 %. Na podporu ve formě záruky či zvýhodněného úvěru dosáhlo přes 3 200 českých podniků.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Programy Expanze a Úspory energie se otevírají pro další podnikatele

Banky 02.05.2018 0 Komentářů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se dohodly na rozšíření programů Expanze a Úspory energie. Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé od 1. května 2018 výhodně financovat nejen nákup strojů, zařízení a technologií, ale také pořízení a rekonstrukci nemovitostí. Zároveň ve všech regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy) budou moci […]

ČMZRB zpřístupňuje program Expanze dalším podnikatelům

Banky 16.01.2018 0 Komentářů

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka se dohodly na rozšíření programu Expanze. Od poloviny ledna budou moci tento bezúročný investiční úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury a dalších služeb. Banka po sedmi měsících od spuštění programu eviduje žádosti o úvěry v objemu přibližně 700 mil. Kč, což znamená projekty, […]

ČMZRB rozšiřuje záruku pro mimopražské podnikatele

Banky 30.10.2017 0 Komentářů

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka se dohodly na rozšíření programu Záruka 2015 – 2023. Pro mimopražské malé podnikatele ze zpracovatelského průmyslu, IT, výzkumu, vývoje a dalších služeb začaly platit stejné podmínky jako pro ty z hlavního města. ČMZRB se zároveň bude moci od 1. listopadu zaručit také za investiční úvěry středních podnikatelů. […]

ČMZRB plní roli národní rozvojové banky, dnes o tom rozhodla vláda

Banky 21.08.2017 0 Komentářů

Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila materiál týkající se transformace ČMZRB na národní rozvojovou banku. Díky tomu dojde k posílení aktivit banky v rámci hospodářského rozvoje ČR, většímu využívání finančních nástrojů v ekonomice a vyššímu čerpání finančních zdrojů EU. Vedle podpory malého a středního podnikání, rozvoje obcí a infrastruktury se tak banka dále zaměří např. na […]