Asociace pro kapitálový trh ČR

IČ: 65399501
Datum založení: 0.0.0
Sídlo: Štěpánská 16/612 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 919 114
Fax: +420 224 919 115
Email: info@akatcr.cz
Web: www.akatcr.cz/
Poznámka:

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl k 30.6.2013 výše 933,505 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve druhém čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2013 výše 933,505 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 248,66 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2013 tak majetek ...

Daň z finančních transakcí – ve znamení negativních zpráv

Jedním z nejdiskutovanějších témat 4. ročníku konference Next Steps in Asset Management, který se uskutečnil 19. dubna 2013 v Praze, byly bezesporu mezinárodní daňové otázky. Samotný úvod daňového panelu se nesl spíše ve znamení negativních zpráv: finanční instituce budou nuceny v rozporu s národními zákony se registrovat u americké daňové správy nebo bude jejich klientům strhávána značná část objemů z jimi provedených transakcí.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl v roce 2012 výše 885,259 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2012 výše 885,259 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 235,28 miliard Kč. Během roku 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl ...

Nové příležitosti fondů v České republice

Dne 19. prosince 2012 bude Vláda České republiky na svém zasedání projednávat návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Zákon má nabýt účinnosti v červenci příštího roku.  Na základě intenzivních jednání Asociace pro kapitálový trh (AKAT) s Ministerstvem financí se podařilo prosadit do nového zákona řadu užitečných změn a novinek, které přispějí k rozvoji fondů u nás. 

Investiční společnosti mají možnost omezit své služby na přelomu roku 2012/2013

Také v letošním roce mají členské společnostiAsociace pro kapitálový trh(AKAT) možnost omezit své služby na přelomu roku 2012 a 2013. Česká národní banka vzala na vědomí návrh Výkonného výboru AKAT na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování ve dnech od 27. prosince 2012 až do 4. ledna 2013 včetně.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.9.2012 výše 849,291miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 225,50 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2012 tak ...

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.6.2012 výše 827,763miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.6.2012 výše 827,763 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 221,83 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí roku 2012 tak majetek ...