Asociace pro kapitálový trh ČR

IČ: 65399501
Datum založení: 0.0.0
Sídlo: Štěpánská 16/612 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 919 114
Fax: +420 224 919 115
Email: info@akatcr.cz
Web: www.akatcr.cz/
Poznámka:

HODNOTA INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE DOSAHUJE 1,37 BILIONU

05.03.2019 0 Komentářů

Celkový objem investic v ČR je už tradičně obdobný jako výdaje českého státního rozpočtu. Na konci roku 2018 dosáhl více než 1,37 bilionu korun.

KAPITÁLOVÝ TRH JAKO MOTOR DALŠÍHO RŮSTU

05.03.2019 0 Komentářů

Vláda České republiky na svém včerejším zasedání schválila materiál „Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023“, který si klade za cíl podporu udržitelného hospodářského růstu a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím dobře fungujícího kapitálového trhu. Vznik koncepčního materiálu, který by jasně vymezil význam a potřeby kapitálového trhu v České republice, iniciovala Asociace pro kapitálový trh ...

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.9.2018 VÝŠE 1,390 BILIONU KORUN

K 30.9.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 498,436 miliard Kč.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKAT ČR KONANÁ DNE 11.6.2018 PŘIJALA NOVÉ ČLENY A ZVOLILA VEDENÍ ASOCIACE

Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) vydává tiskovou zprávu o změnách ve vedení Asociace. K datu 11.6.2018 byl zvolen předsedou Asociace pan Martin Řezáč. Novým místopředsedou Asociace byl zvolen pan Jaromír Sladkovský.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.2018 VÝŠE 1,365 BILIONU KORUN

K 31.3.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 479,83 miliard Kč.

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

K 30.6.2017 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 455,6 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

DALŠÍ REKORDNÍ ROK PRO FONDY

K 31.12.2016 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 431,99 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI MAJÍ MOŽNOST OMEZIT SVÉ SLUŽBY NA PŘELOMU ROKU 2016/2017

Také v letošním roce mají členské společnosti Asociace pro kapitálový trh (AKAT) možnost omezit své služby na přelomu roku 2016 a 2017. Česká národní banka vzala na vědomí návrh Výkonného výboru AKAT na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů, stanovování aktuálních hodnot cenných papírů investičních fondů a jejich uveřejňování ve dnech od ...

INVESTICE DO FONDŮ PŘEKONALY HRANICI 400 MILIARD

K 30.6.2016 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 400,19 miliard Kč. Investice do fondů nepřestávají růst a dosahují historicky nejvyšší úrovně. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKAT ČR KONANÁ DNE 1.6.2016 PŘIJALA NOVÉ ČLENY A ZVOLILA VEDENÍ ASOCIACE

Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) vydává tiskovou zprávu o změnách ve vedení Asociace. K datu 1.6.2016 byl opětovně zvolen předsedou Asociace pan Jan D. Kabelka. Ve funkci místopředsedy končí pan Jan Vedral a novým místopředsedou Asociace byl zvolen pan Martin Řezáč.