Sobota 05. prosince. Svátek má Jitka.

Zelenokaretní systém pomáhá motoristům již 60 let!

Před 60 lety vznikl mezinárodní systém zelených karet, který je zárukou, že poškoze-ným při dopravních nehodách v mezinárodním provozu budou jejich škody uhrazeny. (Tisková zpráva České kanceláře pojistitelů)

Systém zelených karet již 60 let pomáhá řešit pojištění odpovědnosti pro přeshraniční silniční dopravu v Evropě, a garantuje poškozeným při dopravních nehodách, že jim budou jejich škody kompenzovány. Konkrétně pokud je někdo ve své domovské zemi poškozen vozidlem registrovaným v jiné zemi zelenokaretního systému, pak bude poškozenému škoda uhrazena prostřednictvím národní kanceláře pojistitelů (v ČR prostřednictvím České kanceláře pojistitelů). V Evropě je každoročně takových nehod evidováno kolem 500 tisíc. Systém zelených karet vznikl v roce 1949. V současné době sdružuje 45 členů převážně evropských států. Československo bylo jedním ze zakládajících členů zelenokaretního systému a aktivně se do něj zapojilo v r. 1956.

Zelená karta je tak jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta jednak umožní prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti, jednak umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) uzavřela v systému zelených karet prováděcí dohody k interním pravidlům Rady kanceláří se všemi ostatními kancelářemi pojistitelů. Kompletní přehled členských zemí systému zelených karet je k dispozici na www.ckp.cz. Zastřešujícím prvkem zelenokaretního systému je Rada kanceláří se sídlem v Bruselu. I na jejích webovských stránkách www.cobx.org jsou informace pro veřejnost.

Novinky v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nabývající účinnosti od 1. 1. 2010

1. Oblast: společný záznam o nehodě

Podle § 47/4 zákona 361/2000 Sb. musí od 1.1.2009 společný záznam o nehodě sepsat na místě nehody její účastníci. Od 1.1.2010 musí navíc tento společný záznam pojišťovně předložit jak pojištěný viník nehody, tak poškozený. A to pojištěný viník nehody bez zbytečného odkladu (což mu ukládá § 8/4 zákona 168/1999 Sb. novela zákona 278/2009 Sb), poškozený pak při uplatnění nároku na pojistné plnění (dle § 9/1 z. 168/1999 Sb. novely zákona 278/2009 Sb.).

Účastníkům nehody, resp. pojistné události, hrozí od ledna 2010 v této souvislosti i nové sankce za komplikování šetření pojistné události, a to konkrétně:

 pojištěnému postih dle § 10/1/d. zákona 168/1999 Sb. za ztížení možnosti šetření pojišťovny;

 poškozenému tím, že si zhorší prokazování svého nároku (nese totiž tzv. důkazní břemeno vůči pojišťovně).

Pojišťovny už řadu let distribuují žlutomodrý samopropisovací formulář „Záznam o dopravní nehodě“ svým klientům. „Je důležité vozit tento formulář v autě a v případě nehody, která nevyžaduje přivolání policie, tento formulář společně na místě nehody vyplnit. Formulář má jednotnou strukturu údajů a 17 nejčastějších situací u jednoduchých nehod se vyskytujících. Řidiči tedy nemají problém tento jednoduchý formulář, který splňuje náležitosti
společného záznamu z nehody, sami vyplnit, podepsat a následně odevzdat pojišťovně . Není k tomu zapotřebí žádné další pomoci či rady,“ vysvětluje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

2. Další sankce za nepojištěné vozidlo

Pokud majitel vozidla ponechá své nepojištěné vozidlo na veřejně přístupné komunikaci, hrozí mu za to pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč. Jde o přestupek dle § 16/1/a zákona 168/1999 Sb. a správní delikt dle § 16a/1/a zákona 168/1999 Sb. Z hlediska vymezení skutkové podstaty zákona nejde o novinku, již dříve bylo zákonem provozování nepojištěného vozidla na veřejně přístupné komunikaci, definováno jako přestupek. Novelou zákona došlo k jeho dodefinování v podobě upřesnění sankcí, která motoristům za tento přestupek a správní delikt hrozí.

Toto zákonné opatření se může dotknout například těch, kteří svá nepojištěná vozidla nechávají na veřejných parkovištích či u krajnic silnic. Často jde o porouchaná či nepojízdná vozidla, někdy může jít i o odstavené vraky vozidel. „Pokud je již jejich majitel provozovat nehodlá, pak řešením je vyřazením vozidla z registru vozidel a odstranění vozidla z veřejně přístupné komunikace. Toto zákonné opatření může též pomoci obcím v boji s vraky vozidel odstavenými na ulicích,“ doplňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.