Pondělí 10. srpna. Svátek má Vavřinec.

Za růstem HDP v USA bude doplňování zásob

Je stále zjevnější, že rekordní fiskální a měnové pobídky zmírňují extrémně negativní dopady na globální finanční systém a světovou ekonomiku. Většina ukazatelů ekonomické aktivity se stabilizuje, ačkoli jsou velmi nízkých úrovních. Na druhé straně ceny stále klesají, ať už jde o nemovitosti nebo celkovou hladinu cen, na které dolehlo masivní propouštění, nejistota a oddlužování. Tržní očekávání růstu americké ekonomiky ve 3. čtvrtletí se shodují na úrovni 2,7%. Prognóza Saxo Bank je 3,2%. (David Karsbach, hlavní ekonom Saxo Bank)

Je stále zjevnější, že rekordní fiskální a měnové pobídky zmírňují extrémně negativní dopady na globální finanční systém a světovou ekonomiku. Většina ukazatelů ekonomické aktivity se stabilizuje, ačkoli jsou velmi nízkých úrovních. Na druhé straně ceny stále klesají, ať už jde o nemovitosti nebo celkovou hladinu cen, na které dolehlo masivní propouštění, nejistota a oddlužování. Tržní očekávání růstu americké ekonomiky ve 3. čtvrtletí se shodují na úrovni 2,7%. Prognóza Saxo Bank je 3,2%.

Domníváme se, že splácení spotřebitelských závazků bude trvat roky a že poptávka zůstane potlačena. Měnové pobídky budou pravděpodobně pokračovat, což může způsobit "japonizci" finančních trhů. Jinak řečeno, může dojít k růstu ukazatele P / E a poklesu výnosů firemních i státních dluhopisů. Deficity státních rozpočtů budou muset být hrazeny značnými emisemi dluhopisů. Zdá se ale, že nárůst úspor a deflační tlaky neumožní růst úrokových sazeb … momentálně.

V druhé polovině roku dojde k ekonomickému růstu. Ale za jakou cenu?

V druhé polovině tohoto roku dojde v USA k obnově pozitivního růstu HDP. Udržitelnost tohoto růstu však není jistá a bude do značné míry záviset na vládních výdajích a doplňování zásob. Američtí spotřebitelé jsou přitom stále v kritickém stavu a snaží se zbavit dluhů.

Pokud jde o výdaje, Američané šlápli na brzdu a jejich poptávka je přímo úměrná bonbónkům, na jaké je láká federální vláda. S výjimkou spotřeby placené z peněz daňových poplatníků, jdou příjmy na splácení dluhu. Pouze spotřebitelské úvěry mají hodnotu kolem 110 miliard USD a toto tempo se zatím nezpomaluje.

Je nesmyslem popírat skutečnost, že stimulační balíčky zabírají – alespoň krátkodobě. Zavedení šrotovného (v USA označovaného jako "cash for junkers") bude mít příznivý dopad na soukromou spotřebu v 3. čtvrtletí (a na zásoby ve 4. čtvrtletí), ale obáváme se, že většinou půjde o přesun poptávky, který následně bude chybět v roce 2010. Trh s bydlením se nedávno stabilizoval a prodeje se opět zvyšují. Také tento vývoj podpoří v 3. a 4. čtvrtletí soukromý poptávka a pomůže americkým spotřebitelům vypadat lépe, než na tom ve skutečnosti jsou. 

Vedle zadluženosti však existují i jiné problémy. Nezaměstnanost trvale stoupá a zkušenosti z předchozích recesí ukazují, že její růst můžeme očekávat ještě mnoho dalších měsíců. Tento vývoj ohrozí jednak splácení dluhů, jakož i spotřebu, protože v situaci, kdy úspory míří do restrukturalizace účetní bilance namísto skutečného spoření, se poptávka tolik neakumuluje.
Očekává se, že změny zásob sehrají roli faktoru, který vytáhne růst HDP v druhé polovině roku 2009. Saxo Bank tento názor, alespoň co se týká 4. čtvrtletí, ačkoli neochotně, ale akceptuje. Je pravda, že tam, kde se vyprázdnili sklady, se budou doplňovat zásoby. Ale dopad této skutečnosti na rozdíl od většiny prognóz, hodnotíme spíše skepticky (zásoby firem klesly v červenci o další 1% av červnu došlo ke korekci ve výši 1,4%). Ukazatel obratu zásob je v souladu s trendem posledního desetiletí stále na vysoké úrovni. V 3. čtvrtletí očekáváme jeho další pokles, protože dokud nebudou viditelné známky udržitelného růstu obnovy, budou podniky s doplňováním zásob velmi opatrné. 


  
Na růst HDP ve 4. čtvrtletí budou mít vliv změny zásob prodejců aut, kteří chtějí uspokojit poptávku vyvolaný zavedením šrotovného. Jejich zásoby se snižují a očekáváme, že v 4. čtvrtletí jich bude nutné doplnit. Navíc, rychle se rozevírají nůžky mezi novými zakázkami a zásobami v průmyslové výrobě (index ISM) a inventurou zboží dlouhodobé spotřeby. Naplňují se tak naše očekávání zdrženlivosti při doplňování zásob ve 4. kvartálu.
Americká vláda v 2. čtvrtletí štědře usmrcována. Nyní však narazila na dvě překážky, které bude muset překonat, aby zajistila stejné tempo růstu iv 3. a 4. čtvrtletí. Zaprvé, v druhém čtvrtletí došlo k obrovskému nárůstu armádních výdajů, které v prvním čtvrtletí poklesly. Federální vláda musí utrácet na obranu stejným tempem (růst 13,3%), jinak se růst HDP zpomalí.

Za druhé, část na dluh financovaných pobídek formou transferových plateb se nevyužívá pro spotřebu, než se původně plánovalo. Američtí spotřebitelé namísto toho restrukturováno své účetnictví a splácejí své dluhy. V národních účtech se to odráží jako úspory, které však není dobré zaměňovat se soukromými investicemi. Dokud neproběhne restrukturalizace účetní bilance, úspory nebudou používány k zajištění dlouhodobého růstu prostřednictvím investic a místo toho je spolknou dluhy.

 
Vládní a regionální výdaje, které v meziročním vyjádření vzrostly o 3,6%, výrazně přispěly k růstu HDP ve 2. čtvrtletí. Nabízí se ale otázka, zda budou schopny toto tempo udržet. Vybralo se mnohem méně daní a mnoho států se dostalo do potíží s vyrovnaností svých rozpočtů. Proto musí omezovat výdaje, zvyšovat daně nebo odčerpávat další prostředky ze svých už téměř prázdných fondů.

 
Vedle vládních výdajích byl v 2. čtvrtletí hlavním hybatelem růstu HDP čistý vývoz (1,60%). V první polovině roku čistý vývoz stoupal. Ačkoli sice vývoz klesal, ale ještě více klesal dovoz. Očekáváme však, že v druhé polovině roku se tato situace změní. Obchod zase posiluje, přestože z nízkých hodnot a dovoz roste rychleji než vývoz, a to i přes oslabující dolaru. Ropa se vzpamatovala z letošních přepadů. No k tomu, aby čistý vývoz přispěl k růstu HDP i ve 4. čtvrtletí, by její cena musela zase klesnout. 
 
Historicky největší daňové pobídky zajistí kladný růst největší ekonomiky světa v druhé polovině tohoto roku. Vládní výdaje zůstanou ve 3. a 4. čtvrtletí na vysoké úrovni. Jejich dopad je však nižší, protože transferové platby končí jako soukromé úspory. V porovnání s 2. čtvrtletím, bude v 3. čtvrtletí dopad soukromých hrubých investic méně negativní. V 4. čtvrtletí se dokonce očekává doplňování zásob. Jinými slovy, vládní výdaje, jako hlavních hybatelem růstu ve 4. čtvrtletí vystřídají zásoby. Čistý vývoz udělal pro podporu růstu vše, co bylo v jeho silách. Ale jeho podíl se do budoucna příliš nezvýší. Spotřebitelé v Americe se budou částečně podílet na růstu ve 3. čtvrtletí, ale vzhledem k oddlužování a nezaměstnanosti spotřebitelskou poptávku v 4. čtvrtletí pravděpodobně zase klesne.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.