Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Vzali jste si člověka s dluhy? Připravte se na návštěvu exekutora

Pozornost veřejnosti se soustředí především na nový občanský zákoník a snadno tak mohou čtenáři uniknout ostatní právní novinky, které rovněž vstoupily v účinnost k 1.1.2014. Jedna z těchto novinek nově umožňuje soudním exekutorům postihnout společné jmění manželů nejen pro dluhy vzniklé za manželství, ale i pro dluhy, které vznikly některému z nich před uzavřením manželství a to bez ohledu na to, že druhý z manželů o jejich existenci nemusí mít do poslední chvíle tušení (komentář Asociace občanských poraden).

Podle úpravy platné do 31.12.2013 bylo možné majetek spadající do společného jmění manželů postihnout pouze pokud se jednalo o dluh vzniklý za trvání manželství. Pokud tak například manželé zakoupili za trvání manželství byt a následně se ukázalo, že jeden z nich opomenul zmínit, že se před uzavřením manželství zadlužil, nebylo možné tento byt bez dalšího postihnout. Věřitelé museli být schopni dosáhnout prohlášení konkursu na tento majetek a teprve poté se mohli uspokojit prodejem vypořádacího podílu připadajícího na dlužníka. Novelizované znění exekučního řádu však umožňuje, aby v takovéto situaci byl postižen dotčený společný byt přímo v rámci exekučního řízení.

„V praxi bylo oprávněně kritizováno, že společné jmění manželů nemá sloužit k ochraně majetku dlužníků, právní úprava vyžadující absolvování konkursu je vůči věřitelům nepřiměřeně tvrdá a v tomto ohledu lze změnu právní úpravy označit za krok vpřed,“ komentuje situaci JUDr. Ondřej Načeradský z Občanské poradny o.s. Společnou cestou.  

Obratem však upozorňuje, že je rovněž třeba pamatovat na ochranu druhého z manželů, který nabýval za trvání majetek v dobré víře a dost dobře po něm není možné požadovat, aby byl schopen před uzavřením manželství s určitostí zjistit, zda jeho nastávající nemá závazky, pro které by mohlo být následně postiženo společné jmění. V rámci konkursního řízení bylo toto možné řešit v rámci stanovení vypořádacích podílu. Nová právní úprava je však pro běžného občana poněkud nebezpečnější, jelikož nový občanský zákoník umožňuje omezit rozsah postižení společného majetku, ale pouze na základě skutečnosti, že druhý z manželů bez zbytečného prodlení prokazatelně informuje věřitele, že dluh vznikl proti jeho vůli. „Lze se obávat, že zvláště v počátečních obdobích budou časté případy, kdy bude zcela zbytečně postiženo celé společné jmění manželů, protože si občané nebudou vědomi nutnosti informovat věřitele“, komentuje JUDr. Ondřej Načeradský.

Manželé mohou být rovněž velmi nepříjemně zaskočeni skutečností, že zatímco nový občanský zákoník jim dává široký prostor pro úpravu majetkového režimu manželů, novela exekučního řádu stanoví, že pro účely exekuce se za majetek patřící do společného jmění považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku. Jinými slovy, pokud např. manželé budou předpokládat, že je před odpovědností za dluhy druhého z manželů ochrání předmanželská smlouva, ve které si stanovili oddělené hospodaření,  tak v případě exekuce zjistí, že pro tyto účely je smlouva jen bezcenný cár papíru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.