Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

VIG vydá nové akcie

Vienna Insurance Group vydá 23 milionů nových akcií. Takto získaný kapitál by měl být použit na podporu růstu v zemích střední a východní Evropy a financování akvizice pojišťovacích činností Erste Bank.

Dojde tak ke zvýšení kapitálu ze 105 000 000 na 128 000 000 akci, což umožní společnosti financovat další akvizice v Polsku, na Ukrajině a v Maďarsku. Zvýšením kapitálu si VIG i po této transakci chce udržet silné kapitálové a finanční postavení.

Generální ředitel Vienna Insurance Group Günter Geyer k tomu uvádí: „Toto zvýšení kapitálu nám pomůže udržet naši finanční flexibilitu také po akvizici pojišťovacích činností Erste Bank a pokračovat v růstu Vienna Insurance Group na trzích střední a východní Evropy. Jako největší pojišťovna mezi mezinárodními pojišťovacími společnostmi působícími v zemích střední a východní Evropy máme velmi dobré předpoklady pro další posilování naší pozice v tomto regionu“

Stávající akcionáři získají během upisovacího období práva v poměru tří nových akcií na 14 stávajících akcií, které lze uplatnit během upisovacího období (22. dubna až 7. května). Maximální cena byla stanovena na 54 EUR za akcii, nabídková cena bude určena a ohlášena v poslední den upisovacího období.

Rakouští i čeští akcionáři budou mít nárok na přednostní přidělení až 350 akcií a oprávnění zaměstnanci VIG mohou nabýt 250 akcií na jednoho zaměstnance s 20% slevou z upisovací a nabídkové ceny.

Akcie, které nebudou upsány v rámci přednostního úpisu, budou nabídnuty v globální nabídce v Rakousku a ČR. Hlavní akcionář se pak zavazuje uplatnit svá upisovací práva k 70ti procentům akcií.

S novými akciemi se pro hospodářský rok 2008 pojí úplná práva na dividendu. Obchodování nových akcií v segmentu primárního trhu Vídeňské burzy cenných papírů a na Burze cenných papírů Praha bude zahájeno pravděpodobně 9. května 2008.

Zdroj: Tisková zpráva VIG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.