Pátek 27. listopadu. Svátek má Xenie.

V. výroční konference „Excellence in Finance" „Jak se udělat/neudělat na krizi?“

Reprezentativní prostory sálu Boccaccio Grand Hotelu Bohemia byly ve středu 4. listopadu místem konání V. výroční konference Klubu finančních ředitelů. Již tradičně jde o nejvýznamnější akci, kterou CFO Club během roku pořádá.
Téma odpolední odborné části „Jak se udělat/neudělat na krizi?“ bylo více či méně probíráno na všech letošních setkáních Klubu, během výroční konference se mu však jednotliví prezentující mohli věnovat mnohem podrobněji a nabídnout také více postřehů a zkušeností z praxe. (Tisková zpráva CFO Clubu)

V úvodní prezentaci setkání představil David Pirner, partner společnosti Facility s.r.o., možné způsoby zvyšování efektivity a snižování nákladů na příkladu projektu, který jeho společnost nedávno realizovala. V uvedeném příkladě šlo v podstatě o zdravou firmu, která chtěla využít krize jako příležitosti k realizaci změn a zlepšit tak své fungování. Tyto změny by se tak v „tučných“ letech prováděly jen velmi těžko. Kromě úspor v řádu „více než jednotek milionů“ bylo podle něj zásadním přínosem především to, že došlo k jasnému popsání stavu společnosti a navržení dalších kroků a projektů, které může management společnosti dle aktuální situace dále realizovat.

V druhé prezentaci se Dean Brabec, prezident CFO Clubu a Managing Director CEE, Arthur D. Little, zabýval příležitostmi a hrozbami, které firmám krize přináší. Jako zásadní faktor uvedl nesnadnost odhadu toho, jak se bude ekonomika dále vyvíjet, kdy se názory velmi liší i mezi makroekonomy. Podle jeho mínění se ale zásadní oživení nedá zatím příliš očekávat, křivku oživení tipuje ve tvaru tzv. „dvojitého W“. Kromě negativních jevů ale podle něj krize přináší také mnohá pozitiva, jmenoval například možnost vyjednání výrazně lepších cen energií a telco služeb, získávání špičkových dříve nedostupných expertů od konkurence či možnost využít velmi výhodné akviziční příležitosti. 

„Inovace – cesta k dosažení konkurenční výhody i  v době hospodářské krize“ – tak se jmenovala prezentace finančního ředitele společnosti Linet s.r.o. Pavla Chýňavy. Na mnoha příkladech doložil, že pro jeho společnost, která je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců nemocničních lůžek, jsou inovace skutečně klíčem k rozvoji businessu. Zmínil například analýzu zákaznických potřeb, inovace ve funkčnosti i designu, systém kontinuálního zlepšování anebo program vzdělávání zdravotních sester. Kromě negativních vlivů krize ocenil i její pozitiva, například možnost získat dříve nedostupné kvalifikované pracovníky ze sektoru automotive.

Kamil Ziegler , zastupující společnost NPL Solutions, specializovanou na krizové řízení, se ve svém vystoupení věnoval právě tomu, jak by krizové řízení mělo probíhat. Uvedl mnoho příkladů konkrétních opatření a postupů, které realizoval například během svého působení v Konsolidační Bance, Revitalizační agentuře, či v AAA Auto. Zdůraznil především důležitost jasné, otevřené a férové komunikace, včetně sdělování nepříjemných informací. Základem úspěchu krizového řízení je také postup v souladu s „cash is the king“, tedy kontrola vydání doslova „každé koruny“ a každodenní reporting.

Martin Novák , ředitel divize finance společnosti ČEZ, se ve svém vystoupení zaměřil především na oblast plánování, reportingu a controllingu. Velmi zajímavým způsobem popsal změny, které Skupina ČEZ v této oblasti v uplynulých letech provedla. Zásadní byl především přechod na tzv. top-down plánování, tedy stanovování plánů „shora“, zejména na základně podrobných benchmarkingových studií a dále pak výrazné zjednodušení reportů, se kterými management společnosti pracuje. Jak uvedl, drží se zde jednoduché poučky, podle níž, lidově řečeno „sebevětší podnik se dá popsat několika základními čísly“.

Jiří Jech , výkonný ředitel SAS Institute ČR, ve své prezentaci „Inteligentní řízení pohledávek“ na konkrétním příkladě velké australské retailové banky ukázal, jak mohou automatizované počítačové systémy výrazně zvýšit úspěšnost a efektivitu řešení problematických pohledávek. Klíčem k úspěchu je zde především predikce chování zákazníků na základě statistických údajů o nich a jejich segmentace.

Po jednotlivých prezentacích následovala panelová diskuse, které se zúčastnili z již zmíněných prezentujících Dean Brabec a Martin Novák, dále pak Jiří Šmíd, prokurista a finanční ředitel AVE CZ odpadové hospodářství, Aleš Barabas, člen představenstva UniCredit Bank Czech Republic, Patrik Choleva, místopředseda představenstva a finanční ředitel Skanska CS a Ondřej Beránek, finanční ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

V diskusi popisovali panelisté především své dosavadní zkušenosti s průběhem krize a přiblížili opatření, kterými jejich společnosti s krizí bojují. Z mnoha zajímavých informací, které zazněly, lze vybrat například tip Jiřího Šmída. Ten podobně jako jeden z finančních ředitelů v publiku, doporučil nezapomínat při přípravě produktové strategie na tzv. necyklické výrobky či služby, protože právě ty mohou v době krize sehrát velmi významnou roli.

Po odborné části následoval galavečer moderovaný Vlastou Korcem. V jeho průběhu mohli finanční ředitelé shlédnout módní přehlídku společenských oděvů DON Gil Donna, poslechnout si skupinu Mercedes Band, ochutnat vína značky Pieroth, jednosladovou skotskou whisky Glenfiddich či doutníky Davidoff.

Vánoční a v tomto roce poslední setkání Klubu finančních ředitelů, které pod patronací společnosti RWE Transgas proběhne v Grand Hotelu Bohemia v úterý 8. prosince 2009, ponese název "Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009".

(Server Investujeme.cz je mediálním partnerem setkání)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.