Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

USF: První čtvrtletí 2008 ve znamení stabilizace

Objem finančních prostředků zprostředkovaný členy Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) v prvním kvartálu letošního roku dosáhl celkem 3 050 012 tis. Kč s velmi turbulentním vývojem u jednotlivých produktových kategorií. (Tisková zpráva USF ČR)

Předně poznamenejme, že oproti závěrečnému kvartálu roku 2007 došlo ke snížení zprostředkovaného objemu finančních produktů a to o 8,81 %. Tento jev je víceméně v souladu s dynamikou světové, ale i tuzemské makroekonomické situace a sezónních vlivů a je tudíž nutné jej pokládat za adekvátní. Mnohem zajímavější závěry přináší srovnání meziroční, tedy prvních kvartálů obou let, a zde lze již pozorovat velmi progresivní tendence ve formě celkového nárůstu o 26,45 %.

Pokud se týče jednotlivých produktových kategorií, které jsou v pravidelně zveřejňovány, byli jsme svědky skutečně zajímavého vývoje (viz. následující graf): výrazné oživení zaznamenal segment životního pojištění v míře odpovídající + 7,81 % (na celkem 202 552 tis. Kč pojistného), zatímco objem zprostředkovaných produktů u hypoték (1 746 972 tis. Kč) a investic (683 799 tis. Kč) prodělal mírný pokles (- 2,96 %, resp. – 2,45%). Příčiny tohoto jevu jsou ve světle globálního vývoje na kapitálových trzích víceméně zřejmé a není překvapením, že zasahují právě oblast investičních produktů a hypoték.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, k zjištěným výsledkům a trendům dodává: „Z pohledu dynamiky jednotlivých produktů jsme svědky zajímavého vývoje, který na jedné straně potvrzuje provázanost tuzemské a evropské, resp. globální ekonomiky zejména ve finanční oblasti, na straně druhé však ukazuje na poměrně značnou zatím solidní stabilitu českého finančního trhu, minimálně v jeho konečných distribučních prvcích. Pro budoucí vývoj bude dle mého názoru rozhodující další čtvrtletí, které již významným způsobem napoví, zda dojde k prohloubení negativních trendů či naopak jejich překonání.

Pokud se týče počtu spolupracovníků členů USF, nejprve poznamenejme, že jejich počet již od závěru roku 2006 prochází mírným, avšak stabilním nárůstem (viz. následující graf), což je určitým dokladem růstu zaměřeného na intenzitu a produktivitu, nikoliv na extenzivní, masový obchodní model. V prvních třech měsících letošního roku tedy členské společnosti USF evidovaly celkem 2430 spolupracovníků s licencí podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele (PPZ) a 1241 spolupracovníků s licencí zprostředkovatele investičního (IZ2). Poměr těchto ukazatelů, tvořící více než 50 procent, opět signalizuje výrazný tlak na profesionalitu a znalostní aspekt poradenství. V oblasti produktivity jednotlivých poradců lze nicméně opět pozorovat neblahý vliv makrotrendů, které způsobily ve všech třech sledovaných oblastech její mírný pokles, který však (s výjimkou specifického vývoje u hypoték) můžeme zřejmě, z pohledu retrospektivy, opět označit jako spíše dočasný jev.

Celkově zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Investice

683 799

Životní pojištění

202 552

Hypoteční úvěry

1 746 972

Celkový počet smluv (ks)

Investice

4 795

Životní pojištění

17 365

Hypoteční úvěry

1 084

Počet zprostředkovatelů

Počet PPZ

2 430

Počet IZ2

1 241

Produktivita zprostředkovatelů (tis. Kč/poradce)

Investice

551

Životní pojištění

83

Hypoteční úvěry

719

Celkově zprostředkovaný obrat – historicky (tis. Kč)

Investice

6 717 006

Životní pojištění

7 729 644

Hypoteční úvěry

23 002 559

Tisková zpráva USF ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.