Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

USF: Investování opět na vzestupu

Společnosti sdružené v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zprostředkovaly v závěrečném čtvrtletí roku 2009 klientům finanční produkty v celkové hodnotě 3 141 604 tis. Kč. Potvrdila se tak pověst „silného závěru roku“, když výsledek překonal jak meziroční, tak pololetní výkony (tisková zpráva USF).

Hlavním rysem uplynulého období byla především rapidní akcelerace investičních produktů (v pololetním pohledu), byť dosažený výsledek stále ještě nedosahuje rekordních let 2007 – 2008. Dlouhodobě se mění objemová struktura zprostředkovaných investic, kde dochází k rozmělňování transakcí na větší počet smluv. Tento vývoj hovoří o pokračující opatrnosti zákazníků a pravděpodobné diverzifikaci rizik. Srovnání průměrného obnosu na jednu smlouvy a datový přehled přináší graf a tabulka níže.

 

Investice

Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

416 952

Počet smluv

5 409

Produkty životního pojištění jsou nejstálejší kategorií ze sledovaného portfolia, jejich zprostředkovaný obrat dlouhodobě osciluje kolem 200 – 250 mil. Kč pojistného. Přestože oproti výsledkům v pololetí došlo u zajištění rizik k mírnému poklesu objemu (při zhruba stejném počtu smluv), meziroční srovnání si zachovalo růstový trend, který je patrný již od roku 2006.

Životní pojištění

Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

229 788

Počet smluv

17 314

Úvěry na bydlení oproti výše uvedeným produktů procházejí složitým obdobím. Přesto je od prvního kvartálu uplynulého roku, kdy bylo patrně dosaženo sedla produkce (viz. graf), jasně patrné postupné oživení. Vývoj je však výrazně korelován s celkovou makroekonomickou, potažmo tržní situací a proto i  jakékoliv pozitivní předpovědi do budoucna lze formulovat jen s maximální neurčitostí.

Hypoteční úvěry

Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

1 548 887

Počet smluv

725

Pokud jde o počet pracovníků členů unie, ten provází mírný nárůst na současných téměř čtyři a půl tisíce. Nejde však o žádný překotný „boom“, který by ohrozil znalostní úroveň a standard služeb koncovému spotřebiteli.

Počet zprostředkovatelů

Počet PPZ

2 970

Počet VZ

1 344

Komentář k dosaženým výsledkům podává Jiří Šindelář, výkonný manažer USF: „Složitá ekonomická situace bezpochyby ovlivňuje i práci finančních poradců. Na jedné straně je třeba s klienty řešit krizové situace vyplývající z vnějších tlaků, na straně druhé ovšem naši kolegové pomáhají lidem využívat příležitosti, které dnešní vývoj skýtá – třeba na kapitálových trzích. Právě vývoj u investic je určitým dokladem toho, že každá mince má dvě strany a propad cen aktiv smrtící pro některé krátkodobé a spekulativní investory může vytvářet zajímavý výnosový potenciál pro dlouhodobě a pravidelně investující občany.“

Metodická poznámka: V průběhu minulého roku přijala USF řadu opatření k harmonizaci metodiky výkaznictví napříč trhem, při současné snaze zachovat kontinuitu časových řad. Z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli mimořádně vynechat ve třetím čtvrtletí i pravidelnou tiskovou zprávu, neboť hrozilo, že publikovaná data nebudou metodicky korektní. Šlo o jednorázové rozhodnutí, do budoucna bude zachována a dodržena bezprecedentní kvartální perioda publikování dat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.