Úterý 18. ledna. Svátek má Vladislav.

USF ČR schválila dva samoregulační standardy

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) schválila dva samoregulační standardy, které zahrnují kontrolu obchodní sítě a principy finančního poradenství. USF se tak snaží zvýšit úroveň služeb členů a doplnit byrokratickou státní regulaci.

„Dlouhou dobu je prosazování nové a nové státní regulace ospravedlňováno tezí, že trh sám se samoregulovat nemůže anebo nechce. Dva nové samoregulační standardy přijaté unií jsou jasným důkazem, že samoregulace trhu je možná a je dokonce efektivnější, než striktní regulace ze strany státu, jejíž administrativní dopady negativně postihují zejména malé a střední podnikatele. Nyní už státní orgány – v našem případě Ministerstvo financí a Česká národní banka – nemohou ignorovat, že i trh sám prochází kultivací a pracuje na své očistě. Očekáváme, že tento fakt bude zohledněn i při tvorbě nových zákonných předpisů a vyhlášek,“ uvedl Jiří Šindelář, předseda a výkonný ředitel USF.

„Od obou standardů si slibujeme zejména zvýšení kvality služeb vůči klientům a odstranění některých dílčích nešvarů, které na trhu panují. Přestože naše sdružení nepokrývá všechny společnosti na trhu, věříme, že tímto krokem podnítíme systémově významnou diskuzi o tom, jak by se mělo finanční zprostředkování a poradenství do budoucna vyvíjet. V obou případech, ať už jde o kontrolní systém či principy finančního poradenství, jsme také připraveni na odbornou diskuzi se státními orgány o tom, jak by měla probíhat další kultivace našeho oboru,“ řekl Michal Bauer, předseda etická komise unie. 

Zdroj: Tisková zpráva USF ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.