Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Úleva pro manžele dlužníků, Ústavní soud ruší retroaktivitu

Investice 08.04.2015 | 10:29 0 Komentářů

Exekutoři nemohou použít nynější přísnější znění zákona na exekuční řízení zahájená před 1. lednem 2013.

Úleva pro manžele dlužníků, Ústavní soud ruší retroaktivitu

Brno – Exekutoři nemohou použít nynější přísnější znění zákona na exekuční řízení zahájená před 1. lednem 2013. Konkrétně jde o možnost „sáhnout“ na výlučný majetek dlužníkovy manželky či manžela, je-li vymáhán závazek, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Rozhodl o tom dnes Ústavní soud, když zrušil příslušné ustanovení kvůli jeho retroaktivitě.

Po novele občanského soudního řádu a dalších předpisů mohou exekutoři po roce 2013 uvalit exekuci i na majetek dlužníkova manžela, pokud závazek vznikl v době trvání manželství. Přechodné ustanovení zákona pak umožnilo využít tuto přísnější možnost také v exekučních řízeních zahájených před změnou občanského soudního řádu, pokud byl ale samotný exekuční příkaz vydán po nabytí účinnosti změn.

Tuto možnost napadl Okresní soud v Karviné a označil ji za nepřípustné zpětné působení zákona – takzvanou pravou retroaktivitu, která je v rozporu s ústavním pořádkem. Ústavní soud mu nyní dal za pravdu a příslušné přechodné ustanovení zrušil.

Kritici tehdejšího zpřísnění poukazovali na to, že se o existenci některých závazků (a následných dluhů) nemusí druhý z manželů ani dozvědět, zejména pokud žijí odděleně. Odkazovali také na několik rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle nichž nemůže být exekučně postižen příjem ani účet manžela, který závazek nesjednal. Zastánci zpřísnění ale argumentovali častým účelovým jednáním dlužníků, typicky převodem peněz na účet manžela či manželky.

Karvinský soud se konkrétně zabýval případem exekuce penzijního připojištění ženy kvůli dluhu jejího manžela. Když exekuční řízení začínalo, exekutor na její připojištění „sáhnout“ nemohl – umožnilo mu to až přechodné ustanovení zákona upravujícího některé změny související s rekodifikací soukromého práva (tedy především novým občanským zákoníkem, účinným od roku 2014). Právě v tom spočívá nepřípustná retroaktivita.

Ústavní soud v dnešním nálezu řešil pouze přechodné ustanovení a jeho retroaktivitu. Samotnou možnost exekuovat majetek dlužníkova manžela přezkoumávají soudci v jiném řízení. Návrh na zrušení sporného odstavce občanského soudního řádu jim loni doručila skupina senátorů, rozhodnutí zatím nepadlo.

Soudci dnes zkritizovali jak složité časové účinky zákonů navázaných na rekodifikaci, tak znění sporného přechodného ustanovení. „Pochybuji o tom, že kterýkoliv občan, přečte-li si toto ustanovení, bude vědět, o co jde, nicméně právníci se s tím musejí umět vypořádat,“ uvedl ústavní soudce Jan Musil. Zákonodárci by podle něj při různých „legislativních smrštích“ měli lépe promýšlet jejich účinky a vzájemné souvislosti různých norem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.