Středa 03. března. Svátek má Kamil.

UBS: Postupujte obezřetně

Ve své nové zprávě UBS Wealth Management Research předpovídá na rok 2009 další prudké zpomalení světové ekonomiky. Většina rozvinutých zemí, včetně USA, Evropy a Japonska, se propadne ještě hlouběji do recese, než později v průběhu roku 2009 nastane mírný vzestup. Mezitím zaznamenají i rozvíjející se trhy značné zpomalení (Tisková zpráva UBS).

Autoři zprávy uzavírají, že riziko na finančních trzích zůstane zvýšené, a to zejména s ohledem na očekávaný pokles výnosů firem v roce 2009. Rovněž však upozorňují na určité investiční možnosti, zejména firemní dluhopisy, kde investoři mohou na základě selektivního přístupu znovu vybudovat své pozice vůči riziku. Zpráva předpovídá na rok 2009 slabou pozici amerického dolaru v prostředí slabé americké ekonomiky a vysokého schodku státního rozpočtu i zahraničního obchodu.

Celosvětová recese

Podle zprávy Wealth Management Research zažijí USA nejhlubší recesi za posledních více než 25 let. Dopad na Evropu bude různorodější, přičemž nejhorší pozici mají Británie a Španělsko, zatímco Švýcarsko a Německo mají lepší předpoklady k tomu, aby recesi přestály. Ekonomiky rozvíjejících se trhů pravděpodobně v příštím roce zaznamenají výrazné zpomalení, avšak Čína, Indie, Brazílie a Rusko se možná přímé recesi vyhnou. Autoři zprávy předpovídají oživení v druhé polovině roku 2009 a na počátku roku 2010, avšak pravděpodobně se bude jednat z historického pohledu o nevýrazné oživení.

Porovnávejte zvýšené zhodnocení a rizika související s recesí

Přestože ekonomická prognóza na rok 2009 není nijak optimistická, upozorňuje zpráva UBS Wealth Management Research, že finanční trhy již absorbovaly řadu nepříznivých zpráv. U všech významných kategorií aktiv, jako jsou nemovitosti, akcie a komodity, došlo v roce 2008 k prudkým poklesům cen . Vzhledem k všeobecnému poklesu byly výhody plynoucí z diversifikace v tomto roce omezené, přestože vládní dluhopisy splnily v rámci portfolia svou úlohu nárazníku proti rizikům souvisejícím s recesí. Alokace aktiv podle UBS Wealth Management Research pro rok 2009 odráží poněkud nejistější vyhlídky a přesvědčení, že až nastane oživení ekonomiky, nebudou moci investoři prostě navázat tam, kde přestali. Autoři pro rok 2009 zdůrazňují význam diversifikace portfolia, defenzivní investiční postup a přijímání kalkulovatelných rizik jako prostředků k dosažení výsledků přesahujících průměrné výsledky trhu.

Firemní dluhopisy působí lákavě

Zpráva UBS Wealth Management Research očekává, že v roce 2009 budou jedny z nejvyšších výnosů na finančních trzích plynout z firemních dluhopisů. Přestože platební neschopnost firem se  pravděpodobně výrazně zvýší oproti stávající poměrně nízké úrovni, zpráva předpokládá, že výnosy z firemních dluhopisů budou toto riziko více než kompenzovat. Spotřebitelská odvětví se jeví jako rizikovější . Například na automobilovém průmyslu v USA se již projevil dopad nižších výdajů spotřebitelů a nyní musí čelit zásadním a nevyřešeným strukturálním problémům. Naproti tomu autoři zprávy pohlížejí optimisticky na dluhopisy v odvětvích, kde se méně projevuje pokles výdajů spotřebitelů a celkové oslabení ekonomiky, jako jsou inženýrské služby, telekomunikace a základní spotřebitelská odvětví.

Zachovejte si defenzivní pozici vůči akciím

Prognóza zprávy ohledně akcií je opatrná, ale poukazuje na silné signály naznačující zhodnocení na akciových trzích, zejména v Evropě. Ve stejném tónu zpráva pokračuje, když upozorňuje, že není možné vyloučit další oslabování akcií, jelikož pokles ekonomiky nutně povede k cyklickému snížení výnosů firem. UBS doporučuje, aby se investoři, kteří jsou schopni tolerovat volatilitu a kteří investují v dlouhodobém horizontu, zaměřili na akciová odvětví, kde bude snížení výnosů pravděpodobně méně patrné, jako je zdravotnictví, základní spotřebitelská odvětví a telekomunikace.

Aktiva rozvíjejících se trhů se zdají být ohroženější

UBS Wealth Management Research očekává v příštím roce prudké zpomalení ekonomické činnosti v Číně, Indii, Brazílii a na dalších rozvíjejících se trzích. Proto by odprodej aktiv na rozvíjejících se trzích, který byl zaznamenán v roce 2008, mohl pokračovat i v roce 2009. Podle zprávy UBS není současný diskont zhodnocení akcií na rozvíjejících se trzích vůči celosvětovým akciím příliš přesvědčivý . Kromě toho zde existuje výrazné riziko ohledně budoucích výnosů. Ve vztahu k dluhopisům na rozvíjejících se trzích zpráva investorům doporučuje, aby se vyhýbali nezávislým emitentům s nižším investičním hodnocením a namísto toho prováděli diversifikaci mezi emitenty s nejvyšším investičním hodnocením .

Reflace představuje dlouhodobá rizika pro vládní dluhopisy

Výsledky finančních trhů v roce 2009 budou pravděpodobně do značné míry záviset na efektivitě reflační politiky, jejímž cílem bude zmírnit dopady zpomalení ekonomiky. Přestože hluboká recese bývá obvykle výhodná pro vládní dluhopisy, poskytování půjček státům může být mnohem méně lákavé, neboť některé země jsou již značně zadluženy. Krátkodobé sazby jsou již v USA i Japonsku velmi nízké, a tak bude muset fiskální politika sáhnout k razantnějším opatřením, bude-li chtít stimulovat opětovný růst. Proto vidí zpráva UBS Wealth Management Research největší riziko u dluhopisů denominovaných v amerických dolarech a japonských jenech.

Hrozí oslabení dolaru a posílení eura

S ohledem na svou opatrnou základní prognózu zpráva UBS Wealth Management Research také varuje před silnou expozicí vůči americkému dolaru po jeho nedávném výrazném posílení. Autoři zprávy se rovněž domnívají, že příští rok dojde k oslabení japonského jenu, až se nálada na trhu zlepší a vrátí se chuť do jisté míry opět riskovat . Kromě toho jsou vyhlídky japonské ekonomiky nepříliš optimistické a silný jen pouze poškozuje životně důležitá exportní odvětví. Pokud jde o švýcarský frank, ekonomické základy jsou v tomto případě méně oslabené, než je tomu ve zbytku Evropy, v Japonsku a USA, nicméně prognózy pro finanční průmysl, který představuje zhruba 15% švýcarského HDP, zůstávají poměrně pesimistické. To podle zprávy UBS Wealth Management Research naznačuje smíšené výsledky franku v roce 2009.

Příležitosti čekají na větší množství důkazů

Zpráva nevylučuje potenciál agresivních kroků fiskální a monetární politiky k nastartování ekonomiky, ale varuje, že není jisté, že tyto snahy budou mít již na počátku roku 2009 požadované účinky. Z jakékoli normalizace peněžních a úvěrových trhů by pravděpodobně profitovaly rizikovější oblasti,  jako je finanční sektor, investice do nemovitostí a energetické komodity. V této fázi však UBS Wealth Management Research doporučuje vyčkat na jasné signály zlepšujících se makroekonomických podmínek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.