CZK/€ 23.770 -0,08%

CZK/$ 21.797 -0,75%

CZK/£ 26.892 -0,45%

CZK/CHF 23.801 +0,37%

06. 11. 2008

0 komentářů

Třetí čtvrtletí přineslo členům USF stagnaci v prostředí prohlubující se nejistoty

 


 

Tento výsledek představuje mírný pokles oproti předcházejícímu čtvrtletí (–2,14 %), oproti čtvrtletí prvnímu se však podařilo zprostředkovaný objem navýšit o 0,35 %.

Celkově se v rámci jednotlivých produktových skupin nejvýrazněji projevilo chronické zpomalení u hypoték, které mezikvartálně oslabily o 1,95 %, meziročně pak dokonce o 9,38 %. Naopak u zbylých dvou sledovaných produktových skupin došlo sice oproti předcházejícímu čtvrtletí k poklesu (o 5,38 % u investičních produktů a o 3,16 % u produktů životního pojištění), v meziročním srovnání se nicméně podařilo udržet růstovou tendenci (nárůst o 13,22 % u investic, resp. o 7,42 % u živ. pojištění).

Určitou stagnací se projevoval rovněž vývoj u počtu pracovníků členů USF, tedy podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a investičních zprostředkovatelů druhé úrovně (postupně přecházejících na vázané zástupce). Jak ukazuje i následující graf, jejich počet se v průběhu posledních dvou čtvrtletí téměř nezměnil, ovšem od založení Unie v roce 2006 je patrný bouřlivý rozvoj (nárůst o 67,91 % u PPZ, o 114,21 % u IZ2).

Pokud jde o produktivitu vázanou na jednotlivé zprostředkovatele a poradce, zde došlo ke stagnaci či mírnému poklesu u všech kategorií a to jak mezikvartálně, tak meziročně, což ilustruje následující graf č. 2 a přehled statistik v závěru zprávy.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, k dosaženým výsledkům poznamenává: „Jsme svědky určitého dopadu vývoje na světových finančních trzích na český finanční trh, který má své konsekvence i v oblasti distribuce finančních produktů. Zpomalení u hypotečních úvěrů je kupříkladu klasickým „dítětem“ krize ve Spojených státech, kdy české bankovní domy, ale i jednotliví zprostředkovatelé a poradci, přehodnocují svůj dosavadní přístup k jejich poskytování s cílem nepřipustit destabilizaci finančního systému, jaká propukla na anglofonních trzích. Na úrovni USF se situací intenzivně zabýváme a zvažujeme jednotlivé alternativy budoucího vývoje.“

Ing. Michal Pyšík, místopředseda představenstva USF, dodává: „Za vývojem produktivity jednotlivých poradců a pracovníků je nutno vidět především dozvuky určitého ochlazení u hypotečních úvěrů. Tím došlo k oslabení tradičních „cross-sellingových“ vazeb a k nezbytné restrukturalizaci produktových portfolií, která je nutno přizpůsobit novým podmínkám. V této souvislosti jsou zásadním faktorem potřeby klientů, které se ovšem v čase mění, stejně jako nabídka jednotlivých finančních produktů. Nicméně právě ve vytváření dokonalého souladu mezi těmito dvěma veličinami spočívá přidaná hodnota finančního poradenství. Stále je však produktivita poradců sdružených v USF ČR více jak dvojnásobná v porovnání s průměrem trhu.“

Celkově zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Investice

694 756

Životní pojištění

187 302

Hypoteční úvěry

1 828 930

Celkový počet smluv (ks)

Investice

4 781

Životní pojištění

14 735

Hypoteční úvěry

948

Počet zprostředkovatelů

Počet PPZ

2 522

Počet IZ2

1 373

Produktivita zprostředkovatelů (tis. Kč/poradce)

Investice

506

Životní pojištění

74

Hypoteční úvěry

725

Celkově zprostředkovaný obrat – historicky (tis. Kč)

Investice

8 146 015

Životní pojištění

8 110 368

Hypoteční úvěry

26 696 802

Tisková zpráva USF ČR

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *