Čtvrtek 13. prosince. Svátek má Lucie.

Tiskové prohlášení ČLFA k novele zákona o finančním arbitrovi

Novela zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, která nabyla účinnost 1. července t. r., především rozšiřuje pravomoc arbitra na řešení sporů mezi poskytovateli či zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Společnosti sdružené v ČLFA vítají toto rozšíření možností mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Klienti finančních institucí získali novelou další možnost, jak se rychle, jednoduše a zdarma domoci oprávněných nároků ze smluv o spotřebitelském úvěru (tisková zpráva ČLFA).

Samotné řízení před finančním arbitrem se svým charakterem blíží spíše rozhodčímu řízení než řízení před soudem a patří k procesně nejjednodušším prostředkům, jak dosáhnout rozhodnutí ve sporné věci.

Výhodou je už samotný způsob zahájení řízení. Návrh lze podat na vzorovém formuláři; návod na jeho vyplnění je na webových stránkách finančního arbitra. Návrh na zahájení řízení není zpoplatněn, což dává možnost všem spotřebitelům bez rozdílu uplatnit svá práva. Finanční arbitr má při posuzování návrhu i při jednání ve věci samé přednostně usilovat o smírné řešení sporu přijatelné pro obě strany.

Většina institucí sdružených v ČLFA se ve snaze vybudovat a udržet si dobré jméno snaží s klientem komunikovat a jeho stížnost vyřešit. Až v  případech, kdy tato komunikace mezi klientem a institucí selže, měl by nastoupit finanční arbitr,“ říká Andrea Zatloukalová, předsedkyně Výboru pro financování spotřebitelů ČLFA. „Jako nespornou výhodu pro obě strany sporu vidím v přesně stanových lhůtách pro jednotlivé kroky finančního arbitra i účastníků řízení, což zaručuje rychlost a průhlednost procesu rozhodování.

Nezávislost finančního arbitra v rozhodování sporů zákon posiluje i tím, že sám může aktivně zjišťovat souvislosti sporu a opatřovat si důkazy, které považuje za nutné. V případě nesouhlasu s rozhodnutím mohou obě strany podat proti rozhodnutí námitky.

Shrnutí přínosů rozšíření pravomoci finančního arbitra o řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů:

– arbitr usiluje zejména o smírné řešení sporů,

– rychlost řízení – stanovení lhůt pro rozhodnutí a pro úkony účastníků, rozhodnutí o námitkách je konečné,

– aktivní přístup arbitra tj. arbitr není vázán návrhem a aktivně opatřuje důkazy,

– řízení je zdarma,

– informační servis arbitra zejm. při sepsání, podání návrhu, možnost použít formulář návrhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.