Čtvrtek 05. srpna. Svátek má Kristián.

Termín na placení daní a pojistného se zkrátí

Investice 25.08.2009 | 10:55 0 Komentářů

Lhůta pro placení zdravotního pojištění se navíc sjednotí se sociálním pojištěním

Praha – Termín pro splatnost daně a sociálního i zdravotního pojištění se oproti dosavadnímu stavu zkrátí. Lhůta pro placení zdravotního pojištění se navíc sjednotí se sociálním pojištěním. Zatím málo známou změnu přinese nový zákon o platebním styku, který novelizuje i předpisy týkající se odvodů.
„Za den platby daně či pojistného bude nově považován den, kdy je odpovídající částka připsána na účet banky příslušného správce daně, správy sociálního zabezpečení či pojišťovny, a to jednotně ve všech situacích,“ upozorňuje Petr Toman z oddělení daňového poradenství společnosti KPMG Česká republika.
V současnosti se u plateb z účtů v české měně vedených v České republice považuje za den platby den, kdy byl odvod odepsán z bankovního účtu plátce. „Zatímco v současné době je postačující, aby například příkaz k úhradě DPH byl proveden až v poslední den splatnosti daně (tedy 25. dne měsíce následujícího po příslušném zdaňovacím období), po nabytí účinnosti zákona bude muset být platba převedena bance finančního úřadu již 25. dne měsíce. Příkaz k úhradě daně bude tudíž muset být proveden dříve,“ říká Toman.
Ke změně splatnosti daní dojde s účinností od letošního 1. listopadu. U pojistného se nový postup uplatní od 1. ledna 2010.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.