Čtvrtek 16. září. Svátek má Ludmila.

Takzvaná „Pražská mincovna” se vydává za něco, čím není

Společnost Česká mincovna je nucena upozornit své zákazníky a obchodní partnery, jakož i širokou veřejnost, na ostře nekalosoutěžní jednání společností Pražská mincovna, a. s. (se sídlem v obci Praha, okres Lučenec, Slovenská republika), Pražská mincovna, a. s. (se sídlem v Praze, Česká republika) a Mincovna, a. s. (se sídlem ve Vsetíně, Česká republika), a dále subjektu Zlaté mince – Numismatika. Tisková zpráva České mincovny

 

Všechny uvedené subjekty jsou společně ovládány podnikateli paní Ludmilou Trtíkovou a panem Pavlem Trtíkem, kteří dlouhodobě úspěšně podnikají v oboru prodeje numismatického zboží. „Společnosti Pražská mincovna a Mincovna se podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku dopouštějí nekalosoutěžního jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a může přivodit újmu jak České mincovně, tak spotřebitelům. Takové jednání zákon zakazuje,“ důrazně upozorňuje ředitel a člen představenstva České mincovny Radek Šulta.

Česká mincovna varuje před chováním uvedených subjektů, jež naplňuje pojmové znaky hned několika forem nekalé soutěže, především klamavého označování výrobků a služeb, parazitování na pověsti a vyvolání nebezpečí záměny. Česká mincovna se na jmenované společnosti obrátila s výzvou, aby se neprodleně zdržely veškerého jednání, které je v rozporu se zákonem. Zároveň podala k Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na zneplatnění zápisu ochranné známky „Pražská mincovna“, kterou považuje za zaměnitelnou s dříve zapsanými a užívanými ochrannými známkami České mincovny. „V případě potřeby je Česká mincovna připravena podniknout veškeré další právní kroky, které by klamavému jednání zamezily, a to včetně návrhu na předběžné opatření a následné žaloby. Česká mincovna nemá samozřejmě v úmyslu nikomu bránit ve vstupu na mincovnický trh, musí se tak ale dít způsobem, který je v souladu se zákonem a s principy poctivé soutěže,“ dodává ředitel České mincovny Radek Šulta.

„Trh numismatického zboží je založen na vzájemné důvěře mezi prodávajícím a kupujícím. Pravost a autenticita nabízeného zboží a hodnověrnost prodávajícího je pro tuto důvěru naprosto klíčová,” vysvětluje Radek Šulta. „Jestliže někdo tyto elementární principy poruší, poškozuje tím celý numismatický trh.”

Společnosti ovládané manželi Trtíkovými klamou zákazníky už svými názvy: tím, že se vydávají za „mincovnu”, aniž by ve skutečnosti razily jakékoli mince, i tím, že předstírají návaznost na historickou tradici ražby mincí v Praze (předstírání ancienity). Do dnešního dne přitom nebyla na území Prahy řádně registrována žádná provozovna, jež by byla oprávněna provádět ražby oběživa (mincí). „Pražská mincovna se zkrátka vydává za něco, čím ve skutečnosti není,” shrnuje ředitel České mincovny Radek Šulta.

Firma „Zlaté mince – Numismatika”, která provozuje obchod numismatikou v Praze a jež je ovládána stejnými podnikateli jako uvedené subjekty, navíc ve svém internetovém obchodě nepoctivě prezentuje výrobky vyražené v minulosti Českou mincovnou na zakázku společnosti Zlaté mince jako produkty společné ražby České mincovny a tzv. Pražské mincovny, a to přesto, že v době ražeb těchto produktů (zlatých, stříbrných a platinových medailí) žádný subjekt s názvem Pražská mincovna ani neexistoval, natož aby se mohl jakkoli podílet na ražbě předmětných medailí. Také toto jednání kvalifikuje Česká mincovna jako hrubě klamavé, odporující dobrým mravům a principům férové hospodářské soutěže. „Chlubit se cizím peřím je nepoctivé, seriózní obchodník numismatikou si něco podobného vůbec nesmí dovolit,“ komentuje to Radek Šulta.

Společnost Česká mincovna bude postupovat důsledně v duchu zákona tak, aby zamezila nekalým obchodním praktikám společností ovládaných podnikateli Trtíkovými, zejména klamání spotřebitelů a dále porušování práv k řádně zapsaným ochranným známkám České mincovny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.