Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

STEM: daňová reforma neměla výrazný dopad na čistý příjem domácností

Podle výzkumu agentury STEM 30 % domácností nezaznamenalo v souvislosti s daňovou reformou změny v čistém měsíčním příjmu. Částečně si polepšily rodiny s celkovým měsíčním příjmem nad hranicí 25 000 Kč.

Ekonomická opatření české vlády vyvolávala koncem minulého roku značné obavy. Po třech měsících však většina lidí konstatuje, že po odečtu všech daní bere zhruba stejně jako ve stejném období před rokem, anebo rozdíly jsou malé. K razantnější změně ve výši příjmů, častěji směrem dolů, došlo jen asi u desetiny lidí. Není to dramatický rozdíl ani v porovnání se situací na jaře 2007, i když před rokem byl poměr těch, kteří si za předchozí rok trochu polepšili, a těch, kteří mírně ztratili, vyrovnaný, zatímco letos mírně převažují lidé, kterým se příjmy trochu snížily.
Druhý zveřejněný graf agentury STEM zachycuje odpovědi respondentů podle různých sociálních skupin české populace. Pro zjednodušení byli ze všech dalších srovnání vyloučení ti, kteří žádný osobní příjem neměli nebo nemají, a hodnocení bylo zúženo jen na tři stupně – zvýšení příjmů, snížení příjmů a na osobní příjem beze změn.


Z grafu je patrné, že jedinou významnější skupinou obyvatelstva (pomineme-li nezaměstnané), která pociťuje oslabení svých osobních příjmů, jsou důchodci. Mírně si polepšili podnikatelé, zaměstnanci si ani nepohoršili, ani nepolepšili.

Výzkum se zabýval pouze hodnocením čistých příjmů, nicméně k dokreslení aktuální situace českých rodin je třeba vzít ještě v potaz, s daňovou reformou související, navýšení nižší sazby DPH, tedy zdražení některých surovin a služeb, a na druhou stranu také růst průměrných hrubých mezd, které například v v loňském roce vzrostly o 7,3%.

Zdroj: STEM, NasePenize.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.