Středa 03. března. Svátek má Kamil.

Státy CEE se brání proti nepříznivým výhledům

Společný postoj členů CEBS zastupujících orgány dohledu členských států ze střední a východní Evropy (České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska, a Rumunska) k varováním týkajícím se hodnocení regionu střední a východní Evropy a jeho finančních systémů (tisková zpráva ČNB).

Orgány dohledu členských států ze střední a východní Evropy (České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska a Rumunska) vyjadřují své obavy ohledně veřejně vyhlášených iniciativ varujících před riziky pro banky starých členských států EU v důsledku vysoké angažovanosti v zemích střední a východní Evropy. Tyto iniciativy znamenají velké reputační riziko nejen pro orgány dohledu, ale především pro finanční systémy, které dohlížejí. Zveřejněné informace doprovázející tyto iniciativy jsou často zjednodušené a zavádějící a mohou mít negativní důsledky pro banky působící v těchto zemích. Podobné spekulace zcela opomíjejí základní ekonomický vývoj v zemích střední a východní Evropy a vytvářejí jeho nesprávné vnímání, jež může mít negativní dopad na další vývoj regionu střední a východní Evropy i Evropy jako celku.

Ekonomická a finanční situace každého z členských států ze střední a východní Evropy je individuální a tyto země netvoří homogenní region. Je proto důležité, aby se nejprve rozlišovalo mezi členskými státy EU a zeměmi, které nejsou členy EU, a pak aby se oddělilo vnímání záležitostí specifických pro jednotlivé země nebo konkrétní bankovní skupiny.

Dohledy každého členského státu ze střední a východní Evropy jsou plně odpovědné za dohled nad bankami působícími v jejich zemích a společně s centrálními bankami také za finanční stabilitu každé země. Nad dceřinými společnostmi bank z EU působících v členských státech střední a východní Evropy vykonává dohled na konsolidovaném základě orgán dohledu mateřské společnosti. Spolupráce mezi dohledem mateřské společnosti a dohledy dceřiných společností v kolegiích představuje důležitou součást práce dohledu a měla by umožnit všem příslušným dohledům získávat informace o celé bankovní skupině.

Současné právní uspořádání EU umožňuje vládám každé země EU reagovat přiměřeně na jednotlivé situace ve finančním sektoru každého členského státu. Vlády jsou zcela odpovědné za přijetí speciálních opatření vytvořených na míru specifickým potřebám finančního systému každého členského státu, včetně individuálních opatření zaměřených na dceřiné společnosti, jejichž mateřské společnosti jsou z EU. Tato odpovědnost je spojena s hodnocením systémového významu banky pro finanční systém v každé zemi a je dále navázána na příslušný národní systém pojištění vkladů, jelikož dceřiné společnosti bank z EU působící v členských státech ze střední a východní Evropy drží velké objemy místních vkladů.

Výše uvedené orgány dohledu členských států ze střední a východní Evropy by velmi přivítaly, kdyby budoucí iniciativy hodnotící riziko zemí střední a východní Evropy a jeho dopad na evropské ekonomiky respektovaly dané úlohy a kompetence dohledů a vlád každého členského státu, což zahrnuje zvážení všech možných opatření zaměřených na zachování stability jednotlivých finančních institucí a finančního sektoru každého členského státu jako celku. Zároveň je důležité zdůraznit, že orgány dohledu členských států ze střední a východní Evropy podporují úzkou spolupráci mezi regulátory zaměřenou na podporu koordinovaného přístupu k aktuálním otázkám finanční krize.

Česká národní banka                                                    Národná banka Slovenska

Българска народна банка                                      BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Komisja Nadzoru Finansowego

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.