Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

Státní pobídky pro investory klesnou, platí nová pravidla

Investice 01.07.2014 | 06:10 0 Komentářů

Systém investičních pobídek v Evropské unii se od července mění.

Státní pobídky pro investory klesnou, platí nová pravidla

Praha – Od července se v EU mění systém investičních pobídek. Na základě rozhodnutí Evropské komise klesne maximální míra veřejné podpory pro velké podniky ze 40 na 25 procent investovaného kapitálu. Pro střední podniky se sníží z 50 na 35 procent a pro malé podniky z 60 na 45 procent.

Česko tím bude znevýhodněno vůči některým okolním státům, které mohou nadále nabízet investorům vyšší podporu investic, protože se jich změna pravidel tolik nedotkne.

Velké podniky tvoří 95 procent všech dosavadních žadatelů o investiční pobídky. Oproti některým regionům Polska, Maďarska a Slovenska má ale Česká republika vyšší HDP na jednoho obyvatele, proto se jí změny dotknou více než vybraných regionů těchto zemí, kde naopak zůstane stávající podpora zachována.

Bez pobídek menší zájem?

„Tyto lokality se tak mohou stát pro investory atraktivnější. Nejde však jen o přímé konkurenty ČR v rámci středoevropského regionu. Nová pravidla budou platit na území celé EU, vůči ostatním zemím světa se tak sníží její konkurenceschopnost jako celku,“ řekl Ondřej Votruba, pověřený řízením agentury CzechInvest.

Podle Votruby se ale v Bruselu podařilo prosadit několik návrhů, které dopady nových pravidel na podporu investic v ČR zmírní. „Například zachování stávajícího motivačního účinku, což znamená, že investoři budou i nadále moci zahájit práce na projektu už v okamžiku předložení žádosti o investiční pobídky agentuře CzechInvest,“ dodal Votruba.

I kvůli změně pravidel zaregistroval CzechInvest v 1. čtvrtletí zvýšený zájem ze strany investorů o státní pobídky. Změna unijních pravidel přinesla také nutnost přepracovat novelu zákona o investičních pobídkách. Cílem této novely, která je v připomínkovém řízení, je podle ministerstva průmyslu a obchodu udržet Česko atraktivní pro zahraniční investory i po červencovém snížení výše veřejné podpory.

Speciální ekonomické zóny

Novela tak zavádí například speciální ekonomické zóny, ve kterých by byla dostupná vyšší hmotná podpora na jedno nově vytvořené pracovní místo, a to až 300 000 korun. Na pozemky a stavby v těchto zónách bude také možné uplatnit osvobození od daně z nemovitostí až po dobu deseti let. Investiční pobídky by také měly být nově poskytovány v případě datových center a u call center, která vytvoří více než 500 pracovních míst.

Celková výše přímých investic zprostředkovaných agenturou CzechInvest od vstupu Česka do EU činí 415 miliard korun. Investice podpořily vznik více než 145 000 pracovních míst. Mezi největší investory v ČR patří firmy Hyundai, Nexen, Mondi Packaging Paper Štětí, Volkswagen a Daikin Industries.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.