Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Statistická data ekonomiky za srpen nevzbuzují optimismus

Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %. Hodnota nových zakázek ve srovnání se srpnem loňského roku klesla o 3,4 %. Stavební produkce v srpnu 2011 klesla meziročně reálně o 7,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla stavební produkce na úrovni předchozího měsíce (tisková zpráva Hospodářské komory ČR).

Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %. Hodnota nových zakázek ve srovnání se srpnem loňského roku klesla o 3,4 %. Stavební produkce v srpnu 2011 klesla meziročně reálně o 7,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla stavební produkce na úrovni předchozího měsíce.

Stavební úřady vydaly meziročně o 3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 42,6 %. Bylo zahájeno meziročně o 17 % bytů méně. Dokončeno bylo o 24,3 % bytů více. Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v srpnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 10,8 % a dovoz o 10,3 %. Přebytek obchodní bilance 1,7 mld. Kč byl meziročně o 1 mld. Kč vyšší. Tyto statistiky zveřejnil v pátek 7. 10. 2011 Český statistický úřad.

V průmyslu se již díky celkové ekonomické nejistotě a poklesu poptávky začínají naplno projevovat negativní tendence a omezování dosavadního velmi pozitivního růstu. Meziroční pokles nových domácích zakázek o více než 14 % je doslova hrozivý, i když zakázky ze zahraničí stále rostou. Průmysl, zejména ten zpracovatelský, i nadále zůstává páteří české ekonomiky, ale vzhledem k pravděpodobnému snižování dynamiky růstu v našich nejdůležitějších exportních trzích musí náš průmysl a celá ekonomika napřít všechny síly na hledání nových odbytišť na světových trzích a vytváření produktů s co nejvyšší přidanou hodnotou. To, co bude živit naši ekonomiku do budoucna, musí být kvalitní pracovní síla a úzké propojení vědy, výzkumu a inovací,“ okomentoval aktuální statistiky průmyslu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Stavebnictví se stále nevymanilo ze současných problémů, pozitivní je to, že stavební produkce zůstala na úrovni předchozího měsíce, meziročně byl však zaznamenán reálný pokles o 7,7 %. Zároveň klesá jak počet, tak hodnota stavebních povolení.

Zahraniční obchod stále roste, vývoz meziročně vzrostl o 10,8 %, dovoz pak o 10,5%. „Saldo obchodní bilance sice bylo nejnižší v letošním roce, ale i tak vzrostl vývoz více než dovoz. Se státy EU máme výrazně vyšší přebytek než vloni, ovšem se státy mimo EU se českým exportérům již tak nedařilo a schodek obchodní bilance vzrostl o více než 6 mld. Kč, částečně kvůli nárůstu hodnoty dovozu surovin. Musíme udělat vše pro to, abychom posílili export do perspektivních zemí mimo Evropu. Hospodářská komora například navrhuje posílení kapitálu České exportní banky,“ doplňuje prezident Kužel.

Podrobné statistiky zveřejněné Českým statistickým úřadem:

Průmysl:

Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 3,4 %. Průmyslová produkce v srpnu 2011 meziročně reálně vzrostla o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %.

Srpen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba strojů a zařízení a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba potravinářských výrobků a výroba farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 16 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,1 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 3,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 14,1 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství. Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba elektrických zařízení a výroba textilií. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2011 meziročně zvýšil o 3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2011 meziročně vzrostla o 4,8 % a činila 25 036 Kč.

Stavebnictví:

Stavební produkce v srpnu 2011 klesla meziročně reálně o 7,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla stavební produkce na úrovni předchozího měsíce. Stavební úřady vydaly meziročně o 3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 42,6 %. Bylo zahájeno meziročně o 17 % bytů méně. Dokončeno bylo o 24,3 % bytů více. Stavební produkce v srpnu 2011 klesla meziročně reálně o 7,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 8,9 %. Srpen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více.

Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu 2011 na úrovni předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 1,8 % a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 18,5 %. Stavební produkce od počátku roku do konce srpna klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 16,1 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu 2011 meziročně snížil o 6,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 9,3 % a činila 29 401 Kč. Nárůst průměrné mzdy ovlivnilo vyplacení mimořádných odměn u některých podniků.Počet vydaných stavebních povolení se v srpnu 2011 meziročně snížil o 3 %, stavební úřady jich vydaly 9 781. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 42,6 %. Orientační hodnota klesla téměř ve všech směrech výstavby, a to zejména na nové výstavbě.

Počet zahájených bytů v srpnu 2011 poklesl meziročně o 17 % a dosáhl hodnoty 2 320 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 11,3 %, v bytových domech byl pokles o 42,8 %. Počet dokončených bytů v srpnu 2011 meziročně vzrostl o 24,3 % a činil 2 736 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 14,6 %. V bytových domech vzrostl počet dokončených bytů o 79,6 %, což bylo částečně zapříčiněno nízkou srovnávací základnou srpna 2010, kdy počet těchto bytů meziročně klesl o více než 50 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 2,6 %. Údaje za srpen 2011 Eurostat zveřejní 19. 10. 2011 v 11,00 hod.

Zahraniční obchod:

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v srpnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 10,8 % a dovoz o 10,3 %. Přebytek obchodní bilance 1,7 mld. Kč byl meziročně o 1,0 mld. Kč vyšší. Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o

1,3 % a dovoz o 0,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,7 %. Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 10,8 % (21,2 mld. Kč) a dovoz o 10,3 % (20,2 mld. Kč).

Tempo růstu vývozu je vyšší než tempo růstu dovozu třetí měsíc. Vlivem posílení CZK vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na EUR (vývoz o 13,2 % a dovoz o 12,7 %) a na USD (vývoz o 25,9 % a dovoz o 25,4 %) než obchod vyjádřený v českých korunách.

Bilance zahraničního obchodu vykázala přebytek ve výši 1,7 mld. Kč, což je nejnižší kladné saldo zaznamenané v letošním roce. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2010 vzrostlo aktivum o 1,0 mld. Kč. Srpnová bilance je nepřetržitě kladná od roku 2008, nejvyšší přebytek byl dosažen v roce 2009 (9,1 mld. Kč). Aktivum vzrostlo u strojů a dopravních prostředků (o 4,5 mld. Kč), polotovarů a materiálů (o 1,2 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (o 0,8 mld. Kč), kleslo naopak u surovin (o 1,1 mld. Kč) a nápojů a tabáku (o 0,2 mld. Kč). Pasivum se prohloubilo u minerálních paliv (o 3,2 mld. Kč) a chemických výrobků (o 0,6 mld. Kč), zmenšilo se u potravin a živých zvířat (o 0,3 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 8,0 % (8,4 mld. Kč). Přírůstek vývozu byl zaznamenán u výpočetní techniky (o 2,6 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,5 mld. Kč) a elektrických přístrojů a spotřebičů (o 2,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 4,7 % (3,9 mld. Kč), z čehož nejvíce vzrostl dovoz výpočetní techniky (o 2,9 mld. Kč) a silničních vozidel (o 1,3 mld. Kč). Snížil se dovoz zejména elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 27,2 % (5,3 mld. Kč). Dovoz ropy se hodnotově zvýšil o 25,7 %, naturálně klesl o 6,1 %. Dovoz zemního plynu vzrostl o 20,9 % hodnotově a o 6,4 % naturálně. Přebytek obchodní bilance se státy EU byl meziročně o 7,2 mld. Kč vyšší a činil 47,1 mld. Kč. Se státy mimo EU skončila bilance schodkem 45,4 mld. Kč, který se v porovnání se srpnem 2010 prohloubil o 6,2 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem (o 4,4 mld. Kč), Slovenskem (o 2,6 mld. Kč) a Francií (o 0,9 mld. Kč). Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou (o 4,6 mld. Kč), Ruskem (o 2,0 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (o 1,1 mld. Kč).

V lednu až srpnu vzrostl vývoz o 15,4 % a dovoz o 14,5 %. Obchodní bilance skončila aktivem 114,1 mld. Kč, které bylo meziročně o 27 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků, kde ve srovnání s lednem až srpnem roku 2010 vzrostl přebytek o 57,9 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 26,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 10,6 mld. Kč.Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala v srpnu 2011 obchodní bilance schodek 10,7 mld. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.