Sobota 19. června. Svátek má Leoš.

Společnosti v USA se vrací k investicím

Investice 13.10.2014 | 14:04 0 Komentářů

Americké firmy začínají opět investovat do obnovy starého a pořízení nového fyzického majetku. Postupně se tak odklání od zpětného odkupu vlastních akcií a vyplácení dividend. Data amerického ministerstva obchodu ukazují, že průměrné stáří dlouhodobého majetku firem vzrostlo za poslední čtyři roky na 22 let.

Údaje se tak vyrovnaly datům z druhé poloviny šedesátých let. Tehdy se ale jednalo o období, kdy se délka vlastnictví dlouhá léta postupně zkracovala. Nejkratší doba byla zaznamenána počátkem osmdesátých let, kdy klesla na 18,75 roku. Současný růst amerického hospodářství započal v roce 2009 a od té doby pozorujeme, že se délka stáří dlouhodobého majetku nepřetržitě prodlužuje. Meziroční nárůst kapitálových výdajů vrcholil v prvním čtvrtletí roku 2012. Poslední čtvrtletní údaj ukázal vzestup o 6,8 procenta, což bylo nejvíce za uplynulé dva roky.

Graf č. 1: Průměrná doba stáří fixního majetku amerických společností (Zdroj: Bloomberg)

clipboard0528

Růst akciových trhů v poslední době byl podpořen právě odkupem vlastních akcií a výplatou dividend akcionářům. Poměr investičních výdajů a navrácení hotovosti akcionářům byl téměř shodný se stavem v předchozím hospodářském cyklu.

V poslední době sami investoři tlačí společnosti k tomu, aby zaměřily svou pozornost na dlouhodobé investice. Průzkum, který provedla americká banka Bank of America Merrill Lynch, ukázal, že téměř 60 % investorů vidí jako výhodné, aby firmy zvyšovaly své investiční výdaje. Proti tomu 20 % investorů chce od společností, aby vrátily kapitál zpět investorům, a pouze 10 % si přeje, aby společnosti splatily vlastní dluhy. To je v ostrém kontrastu se stavem z roku 2009, kdy 70 % investorů chtělo splatit firemní dluhy a pouze 10 % z nich zvýšit investiční výdaje.

Pohled do budoucna naznačuje, že většina předstihových ukazatelů pravděpodobně zaznamená hodnoty, které povedou k dalšímu zrychlení amerického hospodářství v průběhu příštích několika čtvrtletí. Kromě problému s prodlužujícím se stářím dlouhodobého majetku je možné pozorovat pokles politického napětí. Index přístupnosti úvěrů je na nejvyšších úrovních od jara 2006 a nedávný boom v oblasti fůzí a akvizic znamená, že pro mnoho společností je čím dál dražší kupovat než budovat.

Slabé tempo růstu kapitálových investic znamená, že stále existují excesy, které jsou typickým znakem recese. Jak je vidět na grafu, cyklické výdaje teprve nyní dosáhly úrovně předešlých minim. Tato minima byla v průměru 7 let před následnými recesemi, které jsou v grafu vyznačeny modrými pruhy.

Graf č. 2: Cyklické výdaje jako procento z HDP, období recese (Zdroj: FactSet, ISI Group, Schwab)

clipboard0529

Nicméně je jisté, že situace se pomalu zlepšuje. Soukromý sektor je z velké části za bolestivým procesem redukce zadluženosti. Index podnikatelské důvěry je na vzestupu stejně jako úvěrový trh v komerční i průmyslové sféře.

Petr Habiger, analytik, Colosseum, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.