Středa 22. září. Svátek má Darina.

Společnosti Proficio Prague bylo zrušeno členství v AFIZ

Společnost Proficio Prague ukončila činnost investičního poradce.

Společnosti Proficio Prague byla do 30. 9. 2007 na základě disciplinárního řízení Etického výboru AFIZ pozastavena činnost a byla vyzvána k odstranění nedostatků týkajících se nedostatků v průkaznosti přijímání a předávání pokynů mezi klientem a spolupracujícími investičními zprostředkovateli 2. úrovně. Reakcí společnosti Proficio Prague bylo dne 27. 9. 2007 doručení oznámení ukončení činnosti investičního zprostředkovatele společně se žádostí o ukončení členství v AFIZ.

Zdroj: Tisková zpráva AFIZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.