Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Soud: Úřad může zbourat dům, aniž by to probral s majitelem

Investice 22.04.2014 | 11:00 0 Komentářů

Stavební úřady podle soudu mohou v případě budov v havarijním stavu obejít postup stanovený správním řádem a nařídit odstranění stavby, aniž by majitel dostal možnost se k rozhodnutí vyjádřit

Soud: Úřad může zbourat dům, aniž by to probral s majitelem

Praha – Stavební úřady mohou nařídit zbourání domů, které kvůli svému stavu ohrožují bezpečnost, a to aniž by své rozhodnutí musely projednávat s majiteli budov.

Úřady tak mohou obejít postup, který stanovuje správní řád, a neporušují tím zákon. Ve správním řádu je zakotveno to, že účastníci jakéhokoliv úředního řízení musí dostat možnost se vyjádřit ke konečnému rozhodnutí.

Verdikt, jak mohou stavební úřady tímto mimořádným způsobem řešit spory o bourání domů ve špatném stavu, přijal Krajský soud v Plzni a ten se dostal do sbírky nejdůležitějších verdiktů správních soudů v zemi. Soud v Plzni rozhodoval spor mezi pražskou společností Sebastiano nemovitosti a městským úřadem v Horažďovicích.

Městský úřad po několikaletém marném upozorňování firmy na špatný statický stav několika jejích budov rozhodl o okamžitém zbourání jak obytného domu, tak stodoly a vepřína.

Úřad rozhodl poté, co si nechal zpracovat statický posudek, který potvrzoval havarijní stav budov. Posudek ale majitel budov dostal až s konečným rozhodnutím o okamžitém odstranění staveb. Úřad pražskou firmu před rozhodnutím ani nevyzval k tomu, aby se k možnému nařízení o zbourání staveb vyjádřila.

Firma: Nedostali jsme šanci se vyjádřit

Firma proto úřad zažalovala s tím, že nebyl dodržen zákon – správní řád, který zakotvuje možnost obrany účastníka řízení. „Chtěli jsme se k posudku vyjádřit, považujeme ho za nesprávný. Než jsme stačili předložit revizní statický posudek, úřad rozhodl o odstranění staveb,“ uvedla firma v žalobě.

Krajský soud v Plzni ale rozhodl, že úřad zákon neporušil.

Podle soudců mají stavební úřady podle stavebního zákona v případě ohrožení životů osob nebo zvířat možnost odchýlit se od správního řádu, a mohou tak „vybočit“ – upustit od projednání s účastníky řízení.

Soud: Nejde o porušení zákona

„Jde o situace, ve kterých to okolnosti případu vyžadují, zejména pokud hrozí vážná újma. V takovém postupu nelze spatřovat porušení zákona,“ rozhodli soudci Krajského soudu v Plzni.

Ti ale zároveň kritizovali v případě budov pražské společnosti postup úřadu v Horažďovicích. Spor o statistiku celého statku včetně vepřína a stodoly se totiž vlekl už od roku 2006 a úřad podle soudu několikrát jen „stereotypně a planě“ konstatoval zchátralost budov. Proto nemusel úřad volit tak razantní postup při nařízení odstranění staveb a mohl dát prostor majiteli k vyjádření.

„Podle názoru soudu situace nevyžadovala tak razantní postup,“ uvedl v rozhodnutí předseda senátu Václav Roučka.

Tento postup úřadu podle soudců nic nezmění na tom, že rozhodnutí o zbourání budov platí. Závěry znaleckého posudku potvrzující špatný statický stav budov jsou podle soudců natolik jednoznačné, že by na nich nezměnilo nic ani to, kdyby pražská firma dostala možnost se proti rozhodnutí bránit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.