Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Soud obstavil majetek dluhopisové EMTC – Czech a.s. i jejího jednatele Tomáše Bárty

Investice 03.03.2020 | 13:56 0 Komentářů

Městský soud v Praze nařídil předběžné opatření, kterým v rámci insolvenčního řízení obstavil majetek jak společnosti EMTC – Czech a.s., tak jejího jednatele Tomáše Bárty. Veškerá oprávnění nakládat se soukromými i firemními účty tak přešla na insolvenčního správce, JUDr. Jaroslava Brože, MJur. Bárta musí také poskytnout veškeré informace o pohybech na příslušných účtech.

Z předběžného opatření vyplývá, že se Bárta musí zdržet jakýchkoli dispozic k veškerým účtům. Současně musí bezodkladně vydat správci přehled všech účtů, které měl nebo má od 1. 1. 2014 včetně souvisejících dokladů, které si správce vyžádá, a které se týkají výběrů hotovosti z příslušného účtu. Dále musí správci poskytnout informace o zůstatku na příslušném účtu, jakož i kompletní historii transakcí včetně přehledu úhrad z účtů či adresátech plateb. Informace musí Bárta doložit také o došlých platbách a poskytnutých úvěrech.

Městský soud zároveň uložil insolvenčnímu správci provádět veškerá opatření ke zjištění a zajištění dlužníkových peněžních prostředků tak, aby nebyly ohroženy zájmy a nároky věřitelů.

Předběžné opatření se však vztahuje pouze na tuzemské účty. Je otázkou, zda a v jaké výši mohly být v mezidobí vyvedeny prostředky na zahraniční účty podnikatele. Vzhledem ke skutečnosti, že Bárta již dříve u soudu připustil, že v hotovosti nosil některým věřitelům desítky milionů, čímž mohl porušit zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zkrátit ostatní věřitele přibližně 70 milionů korun, jde vcelku o důvodné obavy věřitelů. Právě z důvodu pochybnosti o Bártově poctivém záměru věřitelé aktuálně žádají zpětvzetí povolení oddlužení podnikatele a vyhlášení konkurzu na jeho majetek.

Společnost EMTC – Czech a.s. dluží svým věřitelům téměř 800 mil. Kč, sám Bárta pak více jak 134 mil. Kč, který se navíc osobně ručil za část upsaných dluhopisů.

Zdroj: Rizikovédluhopisy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.