Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

SOS ORCO: Vedení společnosti musí přestat dělat chyby

Sdružení drobných akcionářů SOS ORCO sleduje se značnými rozpaky poslední kroky vedení developerské společnosti ORCO Property, především snahy firmy o stažení akcií ze všech burzovních trhů. Ještě silněji jsou členové sdružení znepokojeni odsunutím oznámení výsledků společnosti za rok 2008 z plánovaného dnešního termínu až na konec března (tisková zpráva SOS ORCO).

„V žádném případě nechceme předjímat výsledky firmy, ale kroky, které vedení firmy v posledních dnech a hodinách provedlo, nejsou standardním modelem chovaní průhledné a informačně otevřené akciové společnosti obchodované na mnoha burzách v Evropské unii. Máme obavy, zda současné kroky firmy nejsou pokusem o zmražení akcionářské struktury ve prospěch současných majitelů,“ prohlásil v této souvislosti předseda sdružení SOS ORCO Luboš Smrčka.

Členové sdružení považují snahy společnosti o přerušení obchodování s akciemi ORCO za důkaz značné nekoncepčnosti managementu a také faktu, že se nejvyšší vedení pravděpodobně nepřesně orientuje v některých oblastech finančnictví. Rozhodnutí o stažení titulu z obchodování nebo o termínu návratu titulu na burzovní trhy naštěstí nevydává emitent akcií, ale pouze příslušná burza, které emitent musí předložit pádné důvody.

Společnost takové síly a významu by vždy a u každé příležitosti měla postupovat naprosto formálně správně a vyvarovat se podobných faux-pas, která dále snižují vážnost cenných papírů společnosti, ať již jde o akcie nebo dluhopisy,“ dodal Luboš Smrčka.

SOS ORCO nyní vyčká na další jednání, které by se mezi představiteli akcionářů a managementem společnosti mělo uskutečnit v nejbližších dnech.

„V této fázi nám jde především o to, abychom získali přístup k informacím a mohli posoudit, zda management postupuje v souladu se zájmy akcionářů nebo nikoliv. Tak složitá věc se nedá zhodnotit na základě několika článků v novinách, ani na základě výsledků práce analytických pracovišť investičních bank a ani pod vlivem některých nevhodných nebo nedostatečně fundovaných prohlášení pro tisk,“ dodal Luboš Smrčka.

Sdružení malých akcionářů SOS ORCO vzniklo před několika týdny v Praze. Jeho cílem je sdružit investory z České republiky, Francie, Rakouska a řady dalších zemí a to jak soukromé osoby, tak i banky a jiné instituce, které mají ve společnosti ORCO Property podíly. SOS ORCO zatím nesdělilo, jakou sílu hlasovacích práv v současnosti shromáždilo s tím, že tuto informaci považuje sdružení za strategickou a chce ji oznámit až s jistým předstihem před valnou hromadou společnosti ORCO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.