Neděle 28. listopadu. Svátek má René.

Rozpočet nadále v plusu navzdory výraznému růstu běžných výdajů

Makro 02.10.2017 | 17:08 0 Komentářů

Státní rozpočet pokračuje v trendu, který panuje po celý letošní rok. V meziročním vyjádření je bilance rozpočtu výrazně horší, když ke konci srpna vykázal letos přebytek jen 17 miliard korun oproti 82 miliardám korun ke stejnému období minulého roku. Tento pohled ale nadále zkreslují mimořádné loňské příjmy státu z fondů EU, které zpětně pokryly masivní výdaje státu během minulého programového období 2007-2013, které výrazně ovlivnilo i rok 2015.

Letos tyto mimořádné příjmy chybí, i tak ale evropské peníze stav rozpočtu vylepšují o 16 miliard korun. Bez vlivu peněz EU na straně příjmů i výdajů by přebytek rozpočtu činil jednu miliardu korun.

Daňové příjmy přitom stejně jako v posledních měsících velmi slušně rostou. Konkrétně výběr DPH, daní z příjmů fyzických osob a sociálního zabezpečení roste opravdu výrazně, a to díky letošní ekonomické expanzi a částečně i díky zavedení opatření v boji s daňovými úniky (především kontrolní hlášení u DPH).

Na opačné straně rozpočtu je vidět masivní nárůst běžných výdajů, především na platy ve veřejné sféře, na sociální dávky včetně důchodů, neinvestičních transferů (kam patří převody obcím a krajům na platy učitelů apod.), rostou i neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (mimo jiné firmám, které čerpají dotace z fondů EU).

Naopak kapitálové výdaje nadále zaostávají. Pořád platí, že se jen pomalu rozjíždí čerpání peněz v novém programovém období. Zrychlení investiční činnosti spolufinancované z EU čekáme ve zbytku roku a především v roce 2018, protože stát musí vyčerpat část přislíbených peněz, jinak o ně na konci příštího roku přijde.

Nadále očekáváme, že státní rozpočet letos skončí ve schodku 45 miliard korun oproti původním plánům ve výši 60 miliard. Konečný výsledek bude záležet především na tom, jestli se konečně podaří rozjet veřejné investice (v druhém letošním čtvrtletí jsme v číslech HDP viděli náznaky jejich růstu). Plánované vyšší běžné výdaje (zvýšení platů ve veřejném sektoru) by mohl ještě letos pokrýt vyšší výběr daní, především DPH na konci roku díky výraznému růstu spotřeby.

MAREK DŘÍMAL, KOMERČNÍ BANKA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.