Pondělí 06. prosince. Svátek má Mikuláš.

Refinancujete hypotéku? Můžete přijít o daňové výhody

Investice 30.03.2009 | 14:17 0 Komentářů

Pozor na málo známou podmínku skrytou v zákoně o daních z příjmů

Úroky zaplacené za hypotéku mohou citelně snížit daňovou povinnost. Ale pozor: Abyste nepřišli o možnost uplatnění úroků od základu daně, můžete refinancovat hypotéku jen jednou!
Pravidla odpočtu stanovuje zákon o daních z příjmů. Základní podmínkou je, že se musí jednat o hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření (nebo bankovní úvěr poskytnutý v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem), poskytnutý na financování bytových potřeb poplatníka.
„Bytové potřeby“ zákon dále rozvádí a rozumí jimi:- výstavbu bytového či rodinného domu, – koupi pozemku, na kterém musí být ale nejpozději do čtyř let zahájena stavba bytového nebo rodinného domu, případně se musí jednat o pozemek pořizovaný v souvislosti s koupí bytového nebo rodinného domu nebo jejich stavby, – koupi bytového nebo rodinného domu či bytu, – splacení členského vkladu družstvu nebo jiné právnické osobě v souvislosti se získáním práva užívání bytu v nájmu, – úhradu za převod členských práv v družstvu či obchodní společnosti v souvislosti se získáním práva užívání bytu v nájmu, – vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů či spoludědiců, je-li předmětem vypořádání byt, rodinný nebo bytový dům, – údržbu bytu či domu, – změnu stavby bytového domu (např. vestavby, nástavby apod.), – splacení půjčky nebo úvěru čerpaného v souvislosti s výše uvedenými bytovými potřebami.
Zákon označuje výše uvedené bytové potřeby písmeny a) až g). V posledním bodě, označeném h), se skrývá záludnost. Tento bod doslova zní: „h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.