Pondělí 23. listopadu. Svátek má Klement.

Reakce BCPP na rizika spojená s povinností emitentů informovat žadatele o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Burza cenných papírů Praha, a.s., zanalyzovala rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci podřízení kótovaných firem zákonu o svobodném přístupu k informacím a spatřuje v něm určité riziko (zpráva BCPP).

BCPP jako organizátor regulovaného trhu zajišťuje informování investorské veřejnosti transparentním způsobem. ČEZ a ostatní emitenti cenných papíru, které jsou kótovány na regulovaném trhu, podléhají komplexní úpravě zákonů a dalších předpisů kapitálového trhu včetně burzovních pravidel. Mezi jejich povinnosti patří mimo jiné plnění informačních povinností, a to jak periodických, tak průběžných (kurzotvorné informace) vůči široké investorské veřejnosti. Informováním vybraných tazatelů, kteří by podle zákona o svobodném přístupu k informacím mohli mít přístup k neveřejným informacím o emitentovi, by mohlo dojít ke zkreslení povinnosti emitenta informovat celý trh ve stejný okamžik a vybraní žadatelé o informace by získali nefér výhodu. Výjimky stanovené individuálními právními akty, jako např. soudními rozhodnutími, by mohly mít negativní dopady na povinnosti emitentů a informování celého trhu, jejichž plnění BCPP kontroluje.

BCPP silně doporučuje, aby výjimky z výše uvedeného pravidla informování celého trhu v jeden okamžik byly udělovány pouze v případech, kdy takovéto informování nemůže mít kurzotvorný dopad, tedy se explicitně netýká jakýchkoliv informací o hospodářských výsledcích, nijak nenapadá kalendáře informování o plánovaných událostech (např. korporátních událostí a jejich výsledků), netýká se informací spojených s obchodním tajemstvím apod.

BCPP apeluje na všechny orgány státní správy a soudů, aby si v případech rozhodování o právech a povinnostech kótovaných společností vyžadovaly informace a stanoviska jako podklady k rozhodnutí v těchto případech od BCPP nebo od regulátora kapitálového trhu, kterým je Česká národní banka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.