Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Průmyslová produkce potvrdila zhoršování ekonomických podmínek

Průmysl v říjnu meziročně mírně zrychlil z revidovaných 1,6 % (původně 2,5 %) na 1,7 %. Meziměsíčně po vyloučení sezónních vlivů přidal 0,1 %. Zahraniční obchod zaznamenal v říjnu přebytek obchodní bilance v hodnotě 25,5 mld. Kč. To je výsledek o 11,8 miliardy vyšší než v říjnu 2010. Stavebnictví meziročně reálně opět pokleslo, tentokrát o 8,0 %. V meziměsíčním srovnání zůstalo nezměněno (komentář GE Money Bank).

Postupné snižování tempa meziročního růstu průmyslové produkce je citelné již řadu měsíců. Ze struktury je patrné, že hlavním tahounem zůstávají cyklická odvětví (převážně výroba automobilů) jejichž pozitivní efekt v důsledku globálního ekonomického zpomalení bude rychle odeznívat. Ačkoliv výroba motorových vozidel meziročně rostla o 16,6 % (po 21,1 % v září), nové průmyslové zakázky v této oblasti výroby již nepatrně poklesly kvůli nižší poptávce ze zahraničí. Celkově nové zakázky meziročně rostly o 2,1 %. Z nich vyplývá, že tahounem do budoucna stále zůstává pouze zahraniční poptávka. Otázka je, na jak dlouho.

Tržby z průmyslové činnosti (v reálných cenách) meziročně rostly rychleji než produkce, dařilo se tak prodávat za mírně vyšší ceny. Zaměstnanost v průmyslu opět zpomalila meziroční tempo růstu z předchozích 2,5 % na 1,9 %. To jen potvrzuje, že napětí na trhu práce pozvolna roste.

Zahraniční obchod v říjnu skončil s vysokým přebytkem obchodní bilance. Vývoz meziročně rostl o 9,6 %, dovoz o 4,6 %. Meziměsíčně se vývoz i dovoz po propadu minulý měsíc vrátily do kladného růstu a přidaly 2,5 %, respektive 0,1 %. To, že je přebytek obchodní bilance tvořen růstem vývozů i dovozů, je pozitivní. Přesto hlavním faktorem vysokého salda zahraničního obchodu je meziročně silný růst vývozu strojů a dopravních prostředků a naopak pokles dovozů tohoto zboží. Stejně jako průmysl je tedy obchodní bilance významně závislá na vývoji poptávky po těchto produktech.

V kontextu dříve zveřejněných dat z maloobchodu je nyní zřejmé, že domácí spotřebitel se přeorientovává na automobily vyrobené v tuzemsku a omezuje nákupy dražších aut ze zahraničí. Taktéž vysoký vývoz vozidel je pravděpodobně nyní více než kdy jindy způsoben omezováním výdajů zahraničních domácností.

Stavební produkce mírně prohloubila meziroční propad z předešlého měsíce kvůli pozemnímu i inženýrskému stavebnictví. Počet vydaných stavebních povolení na novou výstavbu poklesl meziročně o 0,5 % a jejich hodnota zůstává oproti roku 2010 stále nízká. Celkově se počet vydaných stavebních povolení meziročně zvýšil o 1,8 %. Zajímavý je vysoký nárůst zahájené výstavby bytů v bytových domech (o 48,3 %), který byl ale z velké části ovlivněn nízkou srovnávací základnou.

Petr Gapko, makroekonomický analytik GE Money Bank

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.