Středa 24. února. Svátek má Matěj.

Proč poklesl vloni objem majetku podílových fondů?

V loňském roce ubylo z podílových fondů 71 miliard Kč. Vyplývá to z výsledků zveřejněných Asociací pro kapitálový trh. Nejstrmější pokles nastal v posledním čtvrtletí roku, kdy objem majetku fondů spadl o 47 miliard Kč. Proč k tomuto vývoji došlo a které hlavní faktory ovlivnily chování investorů v roce 2008? (Komentář Petra Rozkošného, Broker Consulting)

Zaměříme-li se na odkupy podílových listů, ty byly v první polovině roku zapříčiněny pozvolným přesunutím finanční krize na evropské trhy a následnou vzrůstající nervozitou českých investorů. Důkazem toho je i skutečnost, že ještě v druhé polovině roku 2007, tedy již v době propuknutí hypoteční krize na území USA, objem majetku ve fondech rostl.

Dramatický pokles objemu investic ve třetím čtvrtletí, který byl výsledkem doslova volného pádu akciových titulů v souvislosti s pádem investiční banky Lehman Brothers v polovině září a s ním spojené paniky na globálních akciových trzích. Fondy peněžního trhu, které spravují největší objem investic pak byly zasaženy výprodeji zapříčiněnými poklesem kurzů v důsledku pádu Lehman Brothers a zhroucením bankovního systému na Islandu. Obzvláště napjatá situace byla kolem podílového fondu ISČŠ – Sporoinvestu, jakožto fondu spravujícího největší objem investic v ČR, jehož kurz zaznamenal 8. 10. 2008 pokles o 1,2 %, na který jeho podílníci reagovali vlnou prodejních příkazů. Co se týče dalšího vývoje, lze investory rozdělit do tří skupin:

1. skupina: chce profitovat ze současné obrovské volatility, která nyní panuje na globálních akciových trzích. Jedná se zejména o profesionální investory zaměřené přímo na akciové tituly.

2. skupina: svou hotovost nyní budou pozvolna přesouvat do konzervativnějších produktů, zejména pak zajištěných podílových fondů.

3. skupina: zástupci této skupiny budou vyčkávat, jak se bude vyvíjet jejich ekonomická situace v souvislosti se zhoršujícím se stavem české ekonomiky.

V současné době zaznamenávají investiční poradci rostoucí zájem drobných investorů, zejména klientů bank, o informace o jednotlivých produktech. V několika uplynulých letech akciové trhy téměř nepřerušovaně rostly, z tohoto důvodu bylo takřka nemožné „šlápnout vedle“. V současnosti, s ohledem na komplikovanější situaci na finančním trhu, nabývají na významu služby profesionálních investičních poradců, kteří dokáží klientská portfolia spravovat i v dobách zvýšené nejistoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.