Pátek 22. března. Svátek má Leona.

Pojistný trh ČR v loňském roce prokázal svou stabilitu

Podle výroční zprávy České asociace pojišťoven je pojistný trh v ČR stabilní. Česká ekonomika v roce 2010 obnovila ekonomický růst po nepříznivých následcích ekonomické recese a finanční krize v přechozím období.

 Pozitivní vývoj lze sledovat i ve finančním hospodaření pojišťoven. Po snižování tempa růstu předepsaného pojistného v předchozích dvou letech došlo v roce 2010 k 8,2% meziročnímu růstu, a tím i téměř k přiblížení růstové úrovně 9,1 % dosažené v roce 2007. Motorem růstu bylo životní pojištění s prozatím nejvyšší 19,2% dynamikou od roku 2003, a vyrovnalo tak téměř nulový růst neživotního pojištění 0,3 % – nejnižší od roku 1995.

Celkem 30 členských pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven tak dosáhlo v celkovém předepsaném pojistném hodnoty 156 mld. Kč, jejich podíl na trhu představoval 97,99 %.

Výroční zpráva asociace za rok 2010 se podrobně zabývá vývojem pojistného trhu a jeho regulací, pojednává o změnách v legislativě ČR i EU a shrnuje vydané zákony a právní předpisy. Její důležitou součástí jsou podrobné statistické údaje i vytyčené cíle, kterých se ČAP chystá dosáhnout v roce 2011.

Tisková zpráva ČAP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.