Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Podnikatelé hledají náhradu listinných akcií na doručitele

První pololetí bylo v oblasti využívání zahraničních společností k držbě vlastnických podílů v českých firmách spíše ve znamení stagnace. Výrazněji narostl počet společností vlastněných ze Seychel a z Kypru (komentář Akont Trust Company).

Zahraniční společnosti ze Seychel jsou využívány především k jednoduché držbě podílů ve firmách a slouží ke spolehlivému anonymizování skutečného vlastníka. Kyperské společnosti jsou využívány nejen jako efektivní holdingové struktury, ale i k mezinárodnímu daňovému plánování a právní ochraně majetku.

Seychely se využívají k ovládání české společnosti v případě, kdy vlastník požaduje vysoký stupeň anonymity. Tamní úřady totiž zveřejňují o firmě minimum informací. Seychelský obchodní rejstřík obsahuje pouze jméno společnosti, registrační číslo, datum založení a její stanovy. V praxi tak lze pouze ověřit, jestli daná společnost existuje, nikoli kdo ji vlastní. Seychelská mateřská společnost tak nabízí komfortní a stabilní náhradu za listinné akcie na doručitele. Ty přestanou existovat v současné podobě 1. ledna 2014 kvůli plánované změně Zákona o obchodních korporacích. Informace o vlastnících tak budou evidovány, což nemusí řadě vlastníků vyhovovat. V současnosti je v České republice dle statistik společnosti Bisnode 13 000 společností, které využívají listinné akcie na doručitele. Lze předpokládat, že řada z nich si bude přát zachovat anonymitu akcionářů prostřednictvím seychelských nebo jiných zahraničních společností.

Anonymita vlastníka je v českém prostředí velmi často požadovanou službou. V českém Obchodním rejstříku je o vlastníkovi příliš mnoho důvěrných informací (jméno, bydliště) dostupných prostřednictvím internetu komukoli a zdarma. Takováto míra omezení soukromí je ve většině zemí západní Evropy nebo USA neznámá.

Kypr nabízí ochranu investic, právní stabilitu a daňové výhody

Podnikatelé ovládající svoji společnost z Kypru se mohou spolehnout na silné smlouvy o ochraně investic a výrazné daňové výhody. Výrazné daňové úspory lze dosáhnout, pokud firma vytváří zisk na úrovni 10 mil. korun ročně, ale už při zisku 2 – 3 milionů korun může dojít k zajímavé daňové úspoře. Daňovou optimalizaci využívají podnikatelé napříč obory, často z oblastí mezinárodního obchodu, IT a dalších služeb. Stabilnější právní a daňové prostředí Kypru je často důležitější než daňové výhody. Zejména při realizaci větších transakcí je jistota, že transakce nebude v budoucnu zpochybněna (například novým judikátem soudu, daňovou kontrolou apod.) podstatně důležitější než daňové náklady.

Zájem o využití Kypru významně nepoznamenala ani krize tamního bankovního sektoru. Čeští podnikatelé kyperské banky využívají minimálně. Spíš se soustředí na země, které vykazují dlouhodobou stabilitu bankovního sektoru.

Jak funguje ovládání firmy prostřednictvím zahraniční společnosti

Principem fungování je, že česká společnost je vlastněna zahraniční společností. Česká společnost nadále podléhá českému právu a odvádí většinu daní (DPH, odvody za zaměstnance, silniční daň, daň z příjmu z místních příjmů atd.) Daňová úspora a další efekty vznikají využitím výhod jednotlivých právních a daňových systémů. Zahraniční vlastník podléhá pouze zákonům své země a povinnosti k českým úřadům jsou značně omezené, včetně kontroly nebo možnosti dohledat skutečného vlastníka. Daní za využití některých mezinárodních struktur (například Seychely kvůli zajištění anonymity) může být snížení důvěryhodnosti společnosti. V případě, že chce vlastník využít větší počet výhod plynoucích z mezinárodní struktury společnosti, často využívá výhod většího počtu zapojených zemí. Lze tak relativně snadno kombinovat výhody zachování anonymity vlastnictví, daňové výhody, silnou právní ochranu majetku a nezpochybnitelnou image.

Definice základních pojmů:

Onshore daňové ráje – dle přesného názvosloví se nejedná o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Země nabízející tyto daňové výhody jsou mnohdy součástí EU. Onshore destinaci volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Onshore společnosti nejsou podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům.

Onshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

– Jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí

– Jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence

– Musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA nebo Velká Británie.

Offshore daňové ráje – jedná se o destinace, které mají k podnikatelskému prostředí mimořádně benevolentní vztah. Daně se blíží nule, minimální jsou také požadavky na zápis do obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. V českých podmínkách se tyto společnosti zakládají z důvodu skrytí skutečného vlastníka. EU a USA se snaží proti daňovým rájům bojovat, ale výsledky se blíží nule. Daní za sídlo společnosti v offshore destinaci je zvýšená podezřívavost obchodních partnerů i finančních úřadů.

Offshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

– Jsou založeny podle místních zákonů, avšak nevyvíjí (nesmí vyvíjet) podnikatelské aktivity na území rezidenčního státu

– Výnosy z obchodních aktivit dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny

– Daně se platí formou ročního poplatku „za existenci“

– Zpravidla nemusí předkládat žádné účetnictví ani podávat daňová přiznání.

Typickými zástupci offshore zemí jsou: Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Jersey, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, Panama, Seychelská republika.

Karel Pluhař, Senior Partner / Business Development & Marketing, Akont Trust Company

Jeden komentář: “Podnikatelé hledají náhradu listinných akcií na doručitele”

  1. sonty napsal:

    Prý se nyní rozjíždí Singapur:http://w­ww.trustservi­ces.cz/cz/aktu­ality/singapur-nejvetsi-danovy-raj-577/ . Máte nějaké informace?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.