Pondělí 17. prosince. Svátek má Daniel.

Počet obchodních společností v ČR se vloni zvýšil o 5,4 procenta

V roce 2010 bylo v České republice založeno 24 158 nových obchodních společností, zaniklo jich 5 566. Počet společností s ručením omezeným, akciových, veřejných obchodních a komanditních společností a družstev se oproti roku 2009 zvýšil o 18,6 tisíce firem na 363 000, což představuje nárůst o 5,4 procenta. Za první čtvrtletí letošního roku vzniklo pětkrát více firem, než jich zaniklo. Vyplývá to z analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau. (Tisková zpráva CCB)

„V České republice je v Registru ekonomických subjektů zapsáno přes 360 000 obchodních společností. Jejich počet se neustále zvyšuje. V každém měsíci loňského roku počet zaniklých společností zdaleka nedosahoval počtu vzniklých. Trend čistého přírůstku obchodních společnost, to znamená rozdílu mezi vzniklými a zaniklými, se však dlouhodobě snižuje. Znamená to, že počet subjektů sice roste, avšak se snižující se rychlostí,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která analýzu připravovala.

Čisté přírůstky obchodních společností (2010)

Více než polovina (52 procent) čistého přírůstku (rozdíl mezi vzniklými a zaniklými) obchodních společností v roce 2010 měla sídlo v Praze a 10 procent pak v Jihomoravském kraji. Nejméně se v tomto roce na přírůstku podílely firmy se sídlem v Libereckém kraji (1 procento) a v kraji Vysočina (2 procenta). Z hlediska právní formy naprosto převažovaly společnosti s ručením omezeným (95 procent), akciové společnosti se podílely 4 procenty a ostatní právní formy pak 1 procentem.

Vzniklé obchodní společnosti (2010)

Z celkového počtu 24 158 vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (48 procent). Druhý nejvyšší podíl dosáhly firmy se sídlem v Jihomoravském kraji (11 procent). Naopak nejméně společností vzniklo v Karlovarském a Libereckém kraji (2 procenta). 

Zánik obchodních společností (2010)

Na celkovém počtu společností, které zanikly v roce 2010, se Praha podílela 34 procenty. Za ní se se značným odstupem umístil Jihomoravský kraj s 14 procenty. Na druhou stranu nejméně společností zaniklo v Karlovarském kraji (1 procento) a v kraji Vysočina (2 procenta).

1. čtvrtletí 2011

V prvním čtvrtletí roku 2011 vzniklo 6 337 obchodních společností, avšak 1 212 jich zaniklo. Celkově se tedy jejich počet oproti stavu ke konci roku 2010 zvýšil o 2 785. Naprostá většina vzniklých společností (94 procent) měla právní formu společnosti s ručením omezeným a 4 procenta pak formu akciové společností. Zbývající část tvořily převážně veřejné obchodní společnosti.

Na zaniklých společnostech se firmy s právní formou společnost s ručením omezeným podílely 80 procenty, akciové společnosti 10 procenty stejně tak jako ostatní právní formy obchodních společností. Zajímavostí je, že v prvním čtvrtletí nejčastěji zanikly obchodní společnosti, které na trhu působily 16 až 20 let. Na počtu zaniklých se podílely 40 procenty. Více než třetinu tvořily firmy fungující na trhu 11 až 15 let. Překvapivě pouhých 8 procent představovaly firmy s dobou trvání do 5 let. 

„V tomto období tudíž zanikaly převážně starší společnosti, zatímco z dlouhodobého hlediska nejčastěji zanikají obchodní společnosti, které na trhu působí 6 až 8 let. Nejčastějším důvodem zániku společností je jejich likvidace – majetek se rozdělí mezi věřitele, pokud vznesou požadavky, a zbytek si rozdělí vlastníci,“ dodala Věra Kameníčková.     

Historický vývoj 2008 – 2010

Z celkového počtu 72 424 v období 2008 až 2010 nově založených obchodních společností jich nejvíce vzniklo v roce 2008 (24 735) a nejméně v roce 2009 (23 539). Naopak nejvíce obchodních společností zaniklo v roce 2010 (5 566) a nejméně v roce 2008 (4 708). V roce 2008 se počet obchodních společností meziročně nejvíce zvýšil, a to o 20 027 a v roce 2009 byl naopak čistý přírůstek nejnižší (18 053). Celkem se počet za tři troky zvedl o 56 701 subjektů daného typu.

„Nejvyšší čistý přírůstek v rámci roku vykazuje první čtvrtletí. Výjimkou bylo pouze první čtvrtletí roku 2009, kdy se projevil vliv ekonomické krize. Naopak nejnižší přírůstky obchodních společností vykazuje pravidelně třetí čtvrtletí. Co se týče zániků firem, tak i zde se krize projevila. Počet zániků prudce narostl v roce 2009 a teprve v prvním čtvrtletí 2011 se vrátil na předkrizové hodnoty,“ uzavřela Věra Kameníčková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.