Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Po podání přehledu se mění zálohy OSVČ

V roce 2008 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění u OSVČ

U OSVČ vykonávajících hlavní činnost, bude po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007 záviset záloha na výši rozdílu příjmů a výdajů, minimálně však 1 596 Kč, a to i když je OSVČ ve ztrátě.

U OSVČ vykonávající vedlejší činnost a její příjmy po dopočtu výdajů činily minimálně 48 334 Kč, vzniká rovněž povinnost platit zálohy na pojistné. Minimálně to bude 639 Kč měsíčně, a platí se i v případě, že se OSVČ přihlásí k důchodovému pojištění dobrovolně.

Účast na nemocenském pojištění je stále dobrovolná, výše pojistného opět závisí od rozdílu příjmů a výdajů, resp. od měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh. U hlavní SVČ je to minimálně 238 Kč, u vedlejší pak 95 Kč měsíčně.

Na výši zálohy na pojistné má vliv stropování pojistného zavedené od 1. ledna 2008 zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pokud přesáhne měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné 86 240 Kč, je OSVČ povinna platit zálohu na pojistné minimálně z této částky. Záloha na pojistné z tohoto vyměřovacího základu je 29,4 %, tj. 25 258 Kč. Pro účastníky nemocenského pojištění je pojistné z tohoto vyměřovacího základu 4,4 %, tj. 3 795 Kč. OSVČ, která je v roce 2008 také zaměstnána a v zaměstnání dosáhne příjmu 1 034 880 Kč (strop pojistného), nebude povinna platit zálohy  od kalendářního měsíce roku 2008, v němž to oznámí a doloží příslušné OSSZ.

Všechny výše uvedené částky se týkají záloh na důchodové pojištění, případně pojistného na nemocenské pojištění, v roce 2008. V této výši je OSVČ platí teprve po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007.

Zdroj:
Tisková zpráva ČSSZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.