Pondělí 08. března. Svátek má Gabriela.

Pioneer Investments bude investovat odpovědně

Skupina Pioneer Investments přijala 27. března Zásady odpovědného investování OSN, soubor šesti zásad správné praxe.

Společnost se zavazuje začlenit do investičního rozhodování otázky týkající se ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti apod.

Zásady odpovědného investování OSN jsou definovány následovně:

  1. Skupina začlení otázky ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení do procesů investiční analýzy a rozhodování
  2. Skupina výše zmíněné otázky začlení do svých vlastnických zásad a praxe
  3. Bude usilovat o zpřístupnění příslušných informací k otázkám ze strany subjektů, do nichž investuje
  4. Skupina bude podporovat přijetí a implementaci Zásad v rámci celého investičního odvětví
  5. V rámci implementace Zásad bude skupina spolupracovat na zvyšování efektivity svých procesů                                                                                                               
  6. Skupina bude podávat zprávy o své činnosti a o průběhu implementace Zásad

Jsme si plně vědomi důležité úlohy, kterou jako správci aktiv zastáváme při dlouhodobé správě majetku osob, i potenciálně zásadního vlivu tohoto odvětví na otázky ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a podnikového řízení,“ prohlásil Dario Frigerio, generální ředitel (CEO) skupiny Pioneer Investments. „Věříme, že odpovědné investování a správná podniková praxe zvýší transparentnost, odpovědnost a informovanost a pomůže posílit důvěru v trhy.

Zdroj: Tisková zpráva Pioneer Investments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.