Čtvrtek 09. července. Svátek má Drahoslava.

OVB uzavírá rok 2008 se zřetelným nárůstem obratu a hospodářského výsledku

Společnosti OVB Holding AG se v obchodním roce 2008 a ve stále složitějším prostředí podařilo zvýšit obrat o 5,7 procent. Celkové provizní příjmy dosáhly 260,2 mil. euro oproti 246,2 mil. euro v roce minulém. (Tisková zpráva OVB Allfinanz)

„Za tento úspěch vděčíme širokému mezinárodnímu zastoupení společnosti OVB,“ vyjadřuje své přesvědčení Michael Frahnert, předseda představenstva. Země segmentu střední a východní Evropy měly s 122,7 mil. euro (105,2 mil. euro) a přebytkem 16,7 procent i v roce 2008 největší podíl na růstu obratu koncernu. Segment jižní a západní Evropy dosáhl přebytku obratu 5,9 procent na 52,3 mil. euro (49,3 mil. euro).

V Německu, v prostředí charakterizovaném nejistotou způsobenou krizí na finančních trzích a zvýšenými administrativními výdaji na práci poskytovatelů finančních služeb, zůstal obrat v roce 2008 s 85,2 mil. euro 7 procent za objemem minulého roku.

Výsledek před zdaněním a úroky (EBIT) se s 28,8 mil. euro pohyboval na úrovni minulého roku. Na základě mohutného rozšíření obchodu ve střední a východní Evropě dosáhl růstu 5,3 procent na 22,2 mil. euro, v jižní a západní Evropě setrval operativní výsledek s 6,5 mil. euro na úrovni minulého roku. V Německu klesl EBIT z 9,4 mil. euro na 7,4 mil. euro. Přes dočasné oslabení obchodu v tomto regionu dosáhl koncern OVB v roce 2008 marže EBIT 11,1 procent, která je výrazně nad průměrem tohoto odvětví.

Roční zisk koncernu se v roce 2008 oproti srovnatelné hodnotě z minulého roku výrazně zlepšil o 20,5 procent nebo 4,2 mil. eur na 24,4 mil. euro. Nezředěný výsledek na akcii činí 1,71 euro oproti 1,42 euro v roce 2007.

Znovu se pozitivně vyvíjel počet klientů. Společnost OVB získala 170.000 nových klientů po celé Evropě a na konci roku 2008 má společnost 2,78 mil. klientů. Počet poradců na plný úvazek stoupl v průběhu roku 2008 o 97, resp. o 2,0 procenta na 4.862.

Celkově pozitivní průběh roku 2008 umožní řádné valné hromadě dne 12. června 2009 navrhnout zvýšení dividendy o 17,4 procent, z 1,15 na 1,35 euro na akcii. Přes velké množství nepředvídatelných okolností v hospodářském prostředí si Michael Frahnert zachovává pro aktuální obchodní rok naději: „Z dnešního pohledu vidím naprosto reálnou šanci, že se s obratem a výsledkem znovu dostaneme do oblasti hodnot z minulého roku.

Tabulka 1: Ukazatele koncernu OVB pro obchodní rok 2008

Tabulka 2: Ukazatele podle regionů pro obchodní rok 2008

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.