Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

OVB uzavírá obchodní rok 2009 se solidním výsledkem

OVB Holding AG, navzdory složitému tržnímu prostředí, uzavřela obchodní rok 2009 se solidním výsledkem. Celkové provizní příjmy dosáhly 201,6 mil. Euro (v minulém roce: 260,2 mil. Euro). (Tisková zpráva OVB)

  • Obrat 201,6 mil. Euro předčil prognózu
  • EBIT dosahuje 9,6 mil. Euro
  • Navržna dividenda 0,50 Euro za akcii

„Doposud jsme finanční a ekonomickou krizí procházeli dobře a dokázali jsme omezit pokles obratu a výsledku,“ říká Wilfried Kempchen, předseda představenstva OVB Holding AG. „Dosáhli jsme cílů, které jsme prognózovali pro celkový rok 2009.“

K celkovým provizním příjmům přispěl segment střední a východní Evropy 84,3 mil. Euro (v minulém roce: 122,7 mil. Euro). Německo dosáhlo celkových provizních příjmů ve výši 77,0 mil. Euro (v minulém roce: 85,2 mil. Euro). V jižní a západní Evropě zůstal obrat roku 2009 s 40,3 mil. Euro za objemem minulého roku (52,3 mil. Euro).

Hospodářský výsledek před zdaněním a úroky (EBIT) se s 9,6 mil. Euro pohyboval v prognostikované výši, oproti minulému roku se však snížil (28,8 mil. Euro) o dvě třetiny (- 66,6 %).

Ve střední a východní Evropě se EBIT snížil absolutně vzato nejvíce: klesl z 22,2 mil. Euro na 9,2 mil. Euro (- 58,6 %). Segment jižní a západní Evropy zaznamenal pokles EBIT o 81,6 % na nynějších 1,2 mil. Euro (v minulém roce: 6,5 mil. Euro). Ve srovnání s tím poměrně klesl operativní výsledek segmentu Německo: Snížil se o 4,0 % na 7,1 mil. Euro (v minulém roce: 7,4 mil. Euro).

Roční zisk koncernu za rok 2009 byl zjevně pozitivní – 8,8 mil. Euro (v minulém roce: 24,4 mil. Euro). Nezředěný výsledek na akcii činí 0,61 Euro (v minulém roce: 1,71 Euro).

Klientská základna OVB se v celé Evropě pohybuje stejně jako dříve kolem 2,8 mil. zákazníků – což svědčí o tom, že se finanční poradci OVB i ve složitém ekonomickém prostředí těší z důvěry svých klientů.

Ke konci roku 2009 pro OVB pracovalo 4.664 finančních poradců na hlavní pracovní poměr ve 14 zemích Evropy. Toto číslo se pohybuje o 4,1 % tedy 198 externích zaměstnanců méně, než v roce 2008, kdy finanční produkty produktových partnerů OVB zprostředkovávalo 4.862 samostatných finančních poradců. Tento proces koresponduje s poklesem objemu obchodů, který je zapříčiněn hospodářským cyklem, avšak proběhl výrazně pomaleji než pokles obratu.

Na základě zpomaleného vývoje výsledku v uplynulém obchodním roce navrhne představenstvo a dozorčí rada řádné valné hromadě dne 11. června 2010 dividendu ve výši 0,50 Euro za akcii, což odpovídá částce dividend ve výši 7,1 mil. Euro.

Pro rok 2010 vychází OVB z postupně nastupující stabilizace – navzdory nadále nepříliš optimistickým prognózám celkového ekonomického prostředí. „Obchodní rok 2010 nebude jednoduchý, ale jsme mezinárodně dobře zformováni, upravili jsme již procesy a náklady a budeme v tom nadále důsledně pokračovat,“ říká při prezentaci čísel Oskar Heitz, finanční ředitel OVB Holding AG. Při očekávání vývoje obratu vychází OVB z toho, že v aktuálním obchodním roce udrží přibližně hodnoty minulého roku. Pro rok 2011 OVB plánuje, že obrat a výsledek oproti roku 2010 vzrostou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.