Pátek 04. prosince. Svátek má Barbora.

KoFiP zaslal asociaci AFiZ otevřený dopis

Vážení zástupci AFiZ, rádi bychom Vám touto formou odpověděli na Vaši nabídku spolupráce. Mnozí z nás, členů Komory finančních poradců, patřili dříve také do vašich řad, a také některé ideály, kterými se od počátku Vaše organizace prezentovala, nejsou příliš vzdáleny těm, kterými dnes žije KoFiP. Váš zájem nás proto velmi potěšil. Reakce členské základny KoFiP na možnost naší spolupráce byla ale bohužel rozpačitá. (otevřený dopis KoFiP)

KoFiP funguje na velmi demokratickém principu a všechny důležité otázky jsou otevírány v diskusi se všemi členy. V diskuzi týkající se našeho možného spojenectví zazněly především následující argumenty:

– KoFiP sdružuje osoby, jejichž hlavní náplní a smyslem práce je nezávislé poradenství v oblasti financí obecně, investic, pojištění, úvěrů, majetkových otázek atd. Někteří z nás jsou dnes určitým způsobem dále – v tom smyslu, že jsou naše příjmy zčásti anebo zcela tvořeny honorářem za poradenství – někteří s „léčbou závislosti na provizích“ teprve začínají. Máme ale společný cíl a tím je poskytovat poradenství skutečně nezávisle na třetích stranách – a tedy na prodeji.

V tomto smyslu je AFiZ mnohými členy KoFiP pokládán za instituci, působící v branži sousedící, avšak neslučitelné s oblastí nezávislého poradenství.

– AFiZ chápe poradenství, jako činnost, která vede ke zprostředkování finančních produktů, zatímco podle KoFiP musí mezi poradenstvím a zprostředkováním stát určitá „čínská zeď“. Což neznamená, že by poradce nesměl být zároveň zprostředkovatelem (i když takový stav někteří vnímají jako ideální), ale že by tyto činnosti měly být odděleny z hlediska legislativy, potřebných licencí, smluvních vztahů s klientem i z hlediska ohodnocení. Poradenství „načichlé“ od zprostředkování totiž apriori smrdí.

KoFiP tedy vnímá AFiZ jako asociaci, která má svůj neodpiratelný význam v oblasti finančního zprostředkování, zatímco KoFiP je sdružením osob, které se rozhodly učinit něco právě proto, aby finanční poradenství vymezeno jako samostatná činnost, pevně definováno a regulováno.

A to nejprve v rámci našich interních zákonů a v dalším stádiu také na úrovni legislativy. S tou máme, jak věříme, společný hlavní cíl: ochranu spotřebitele před klamavými praktikami.

Za takovou klamavou praktiku považujeme mimo jiné také poradenství, motivované prodejem. Poradenství za účelem prodeje je pohou zástěrkou a služkou prodeje.

Přesto, že mezi našimi dvěmi institucemi dnes zí jakási propast, jsme otevřeni spolupráci na tom, co naše instituce přesahuje. A tím je smysluplný legislativní rámec činnosti finančního poradenství a požadavků na osobu finančního poradce, oddělující tyto činnosti od činnosti finančních zprostředkovatelů. Žádáme vás proto o spolupráci právě na tomto bodě a na regulaci užití termínu „finančí poradenství“ a „finanční poradce“ v praxi.

Pokud společně upřeme síly tímto směrem, můžeme společně pomoci vytvořit prostředí, kde jsou věci nazývány pravými jmény. Tedy tržní prostředí srozumitelné, důvěryhodné a přátelské pro naše společné spotřebitele, které sdílíme. Podnikatelské prostředí, skýtající podmínky pro udržitelný vývoj odvětví finančního poradenství i zprostředkování, jako dvou symbioticky se podporujících odvětví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.